یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۱۴:۳
Background image

یک سیلوی فلزی ۲۰هزار تُنی در هرات ساخته می‌شود

۱۰ اسد ۱۴۰۰
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات، می‌گوید که قرار است از طریق پروژه اضطراری زراعت و تامین مواد غذایی، EATS، مربوط به وزارت زراعت، یک سیلوی فلزی بیست‌هزار متریک‌تُنی. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۵۷
Background image

اعلان درخواست نرخ‌دهی: خریداری 30،975 کیلو گرام کود های کیمیاوی Urea و DAP برای قطعات نمایشی

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اعلان درخواست نرخ‌دهی

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ - ۱۵:۴۱
Background image

اعلان درخواست نرخ دهی: خریداری ۱۲۳۹۰ کیلو گرام تخم اصلاح شده گندم برای قطعات نمایشی

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اعلان درخواست نرخ دهی

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۷:۱۹
Background image

افزایش ۵۷.۵ میلیون دالری بودجه پروژه EATS از سوی بانک جهانی

۲۴ سرطان ۱۴۰۰
بانک جهانی ۵۷.۵ میلیون دالر دیگر به بودجه پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی (‏EATS‏) کمک کرد.‏
مأموریت بانک جهانی که از ۱۲ الی ۱۵ جولای به هدف بررسی فعالیت‌های پروژه EATS. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۳:۳۲
Background image

دعوت به داوطلبی: خریداری رنگ‌های پرنتر و وسایل جانبی کمپیوترها

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: خریداری رنگ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۳:۳
Background image

دعوت به داوطلبی: خریداری ۱۷۶،۰۰۰ لیتر تیل (۱۲۰،۰۰۰ لیتر پطرول و ۵۶،۰۰۰ لیتر دیزل) در شش زون

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و تهیه غذایی

پروجکت نمبر P۱۷۴۷۴۸

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : خریداری ۱۷۶،۰۰۰ . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ - ۱۵:۳۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری قزل قلعه ولسوالی رستاق و جوی شهر کهنه کهنه واقع شهر کهنه ولسوالی رستاق ولایت تخار

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۱۳:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری ماشی واقع درقریه ماشی، ولسوالی دهدادی، ولایت بلخ

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۳:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: وسایل تکنالوژی معلوماتی

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر: Loan No./Credit No./Grant No.: ARTF Grant Number P174348-  D7120/AF

اسم پروژه: Procurement of (IT Accessories) وس . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۳:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید ولایت بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۱۲:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیمزی واقع در قریه عبدالرحیمزی ولسوالی بلخ ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174348

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیمزی واقع در قریه عبدالرحیمزی  ولسوالی بلخ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ - ۱۳:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل ولایت هرات

 پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری کوشکک واقع در قریه کوشکک ولسوالی بلخ ولایت بلخ

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۳:۵۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه شبکه آبیاری سیاه گرد، واقع قریه سیاه گرد ولسوالی بلخ ولایت بلخ

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : شبکه آبیاری . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۴:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری حسن خیل واقع در قریه حسن خیل ولسوالی بلخ ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه : پروژه شبکه آبیاری حسن خیل واقع در قریه حسن خیل ولسوالی بلخ ولایت بلخ

اط . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۴:۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

. . .
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری میرزا خدا یار، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: شبکه آبیاری میرزا خدا یار ، واقع قریه میرزا خدا یار ولسوالی دولت آباد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۰:۴۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری آسیاه آباد واقع قریه آسیاه آباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی

پروجکت نمبر: P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری آسیاه آباد واقع قریه آسیاه آباد ولسوالی حضرت سلطان . . .

Pagination