انفوگرافیک‌ها

انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
infographic

 

infographi

 

انفوگرافیک ۲ infographic

 

افغانستان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی نزدیک است.
تکمیل ۶۰ هزار و ۹۵۵ باغچه خانګی

 

وزارت زراعت طی دو سال گذشته، بیشتر از ۶۴ هزار و ۳۵ جریب باغ میوه ساخته است.

 

حاصلات املوک بلخ۲۰ درصد افزایش یافته است.

 

دست‌آوردهای عمده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بخش باغداری در سال ۱۳۹۸
دستاوردهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال مالی ۱۳۹۸

 

پروژه استرار زراعتی
پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی ساخت ۱۰۰۵ کشمش‌خانه در ولایت هرات

 

پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی ساخت ذخیره‌گاه‌های پیاز در هرات

 

ذخیره‌خانه‌های کچالو در دایکندی

 

مدیریت محصولات زراعتی، ساخت سردخانه‌های سیب در دایکندی

 

ساخت ذخیره‌خانه‌های کچالو و پیاز در ولایت بامیان

 

ساخت ذخیره‌خانه‌های کچالو و پیاز در ولایت تخار

 

حاصل ممپلی ننگرهار ۱۰ درصد افزایش یافته است

 

هینگ،گیاه درآمدزا برای دهقانان

 

برداشت گل زعفران آغاز شد

 

امضای قرارداد فروش حاصلات جواری ۴۵۰ دهقان ننگرهاری به پروسس‌کننده‌گان

 

تفاوت کاشت مدرن و کاشت سنتی شالی

 

ساخت باغ‌های تجارتی عناب در فراه

 

امسال به ۲۸۰هزار دهقان تخم اصلاح شده گندم توزیع می ‌شود

 

فارم ماهی پروری
انجییر خشک فعالیت‌ها و کارکردهای پروژه‌ی زراعت و مالداری وزارت زراعت در یک نگاه!

 

کارکردها و فعالیت‌های پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی وزارت زراعت در یک نگاه!

 

کمپین واکسین حیوانات خانه‌گی آغاز شده است

 

جزییات ساخت کشمش‌خانه‌ها در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی فعالیت‌ها و دست‌آوردهای اساسی پروژه حمایت از اولویت ملی دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

جزییات ساخت ذخیره‌خانه کچالو و پیاز در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی!

 

جزییات خرید و توزیع ماشین‌های خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی!