گالری رسانه

رییس منابع بشری وزارت زراعت معرفی شد

آغاز مرحله دوم تطبیق واکسین بیماری جلدی حیوانات (LSD) در کشور

آغاز مرحله دوم تطبیق واکسین بیماری جلدی حیوانات (LSD) در کشور

سخنرانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در افتتاح بیشت و هشتمین نمایشگاه بهاری 1402بخش دوم

سخنرانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در افتتاح بیشت و هشتمین نمایشگاه بهاری 1402بخش اول

بیست و‌ هشتمین نمایشگاه محصولات زراعتی موفقانه برگزار شد

نشست دو روزه مشورتی و هماهنگی رهبری و روساء وزارت زراعت برگزار شد

کمپاین ملی نهال‌شانی با شعار نهال پیروزی و ترقی افتتاح گردید

افتتاح ساختمان جدید مقام وزارت زراعت

سفر وزیر زراعت به ولایت ننگرهار

وزیر زراعت یک مسلخ بزرگ و معیاری را در مزار افتتاح کرد

گزیده‌ی از سخنان وزیر زراعت در افتتاح مسلخ بزرگ و معیاری در مزار شریف.

1401 نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی سال

بازدید وزیر زراعت و هئیت همراه از ساحات تخریب شده اطراف دریایی آمو

بازدید وزیر زراعت و هئیت همراه از ساحات تخریب شده اطراف دریایی آمو ولایت کندز

سفر هئیت عالی رتبه به ولایات شمال جهت بررسی تخریبات اطراف دریایی آمو

Pagination