گالری رسانه

سخنرانی داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت در پارلمان

مستند زراعت بلخ

(CLAP)گزارش در مورد برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم

سردخانه‌های سیب و انار

کمربند سبزکابل

عقد قرارداد میان وزارت زراعت و وزرات تجارت

امسال بیش از چهارده‌هزار تُن تخم اصلاح‌شده به دهقانان توزیع می‌شود

توزیع تخم‌های اصلاح شده، حاصلات گندم را در ساحات تحت پوشش ۲۰ الی ۳۰درصد افزایش می‌دهد

آغاز بهره‌برداری از ۱۷۹ کشمش‌خانه در کابل

ترویج سبز خانه‌ها

وزارت زراعت امسال دو هزار و ۶۵۸ ذخیره‌گاه کچالو می‌سازد

سخنرانی کامل حشمت الله غفوری

باغ‌های جدید عناب

فصل برداشت گل زعفران

ساخت کشمش‌خانه‌ها

در کاپیسا چقدر باغ ساخته شده است؟

Pagination