اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل ولایت هرات

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل ولایت هرات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل ولایت هرات، تحت شماره تشخصیهAF/MAIL/ EATS-206364/H098/H096-CW-RFB را به شرکت ساختمانی کرستال افغان دارنده جواز نمبر D-71225 آدرس شرکت خوشحال خان کوچه مسجد امام اعظم رح، مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ 29,173,486.90 (بیست و نو میلیون و یک صدو هفتاد و سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش اعشاریه نود افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (۱۰) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

محمد الله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات