پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری ( HVCDSP )

mail-admin

نام پروژه:

پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری (HVCDSP)

موقعیت:

یازده ولایت افغانستان (کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، وردگ، ننگرهار، کنر، لغمان و بامیان)

تمویل کننده:

بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت پروژه:

ماه دسمبر ۲۰۱۸ تا دسمبر ۲۰۲۴

تطبیق کننده:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری بانک انکشاف آسیایی

بودیجه مجموعی:

۷۵ میلیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه:

رشد متوازن اقتصادی، رشد محصولات زراعتی و امنیت غذایی، رشد تسهیلات و تاسیسات زنجیره ارزش باغداری و ارتقای ظرفیت های ملی جهت رشد صادرات میوه جات و سبزیجات.

معرفی پروژه:

بانک انکشاف آسیایی در ماه میزان سال ۱۳۹۷ هـ ش به سلسله کمک‌های بلاعوض خویش پروژه دیگری را به ارزش ۷۵ میلیون دالر امریکایی به جمهوری اسلامی افغانستان تحت نام « پروژه ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری » منظور نمود.
این پروژه بالای رشد و ثبات اقتصاد متوازن تاثیر داشته، که تاثیرات عمده این پروژه در بخش تولید محصولات باغداری، بازاریابی این محصولات و افزایش قیمت یا ارزش این محصولات خواهد بود، این پروژه با در نظرداشت استراتیژی انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالدرای و استراتیژی همکاری‌های بانک انکشاف آسیایی با افغانستان، طرح و دیزاین گردیده است.

اهداف اساسی:

I.    رشد و بهبود زیربناها و تسهیل زنجیره ارزش محصولات باغداری
II.    رشد و ارتقای ظرفیت ملی برای انکشاف صادرات محصولات باغداری

این پروژه به سکتور باغداری افغانستان: (i) موثریت پروسس تجارت‌های محلی زراعتی از طریق انکشاف ظرفیت های بازاریابی (ii) عصری ساختن تولید محصولات زراعتی از طریق تحقیقات تطبیقی واستفاده از وسایل بهتر زراعتی، اعمار گلخانه‌های عصری و ایجاد تاسیسات زراعتی در زمین‌های زراعتی (iii) رشد و انکشاف محصولات باغداری افغانستان و برند ساختن تجارتی این محصولات به سطح بین المللی.

ساحه کاری:

در قدم نخست این پروژه میوه‌جات چون سیب، زرد آلو، شفتالو، آلو، آنار، گیلاس، بادام و انگور و در بخش سبزیجات کچالو، پیاز،‌ بانجان رومی، و دیگر نباتات گلخانه‌یی را در نظر می‌گیرد. پروژه مذکور در یازده ولایت افغانستان (کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزني، وردگ، ننگرهار، کنر، لغمان و بامیان) تطبیق می‌شود. این پروژه در بخش تعویض واردات و رشد صادرات میوه‌جات خشک و تازه کشور سهم ارزنده را ایفا خواهد کرد.

دونوع پروژه فرعی از طریق این پروژه تمویل میگردد:

 1.  پروژه‌های فرعی متشبثین زراعتی که عبارتند از:
 • اعمار مراکز پروسس و بسته‌بندی میوه‌جات و سبزیجات.
 • تهیه و تدارک نمودن وسایل و ماشین آلات بسته بندی.
 • تاسیس سردخانه‌های عصری (اتموسفیر کنترول شده).
 • نصب لابراتوارها در مرکز پروسس به منظور تضمین کیفیت محصولات.
 • معرفی نمودن سندها و استندردهای بین المللی به متشبثین زراعتی به هدف مطمین ساختن انها از کیفیت و صحی بودن محصولات.
 • ایجاد لابراتوارهای کشت انساج ((Tissue Culture جهت تولید کچالوی  تخمی و روتساک‌های کلونل.

 1. پروژه‌های فرعی، که برای دهاقین اختصاص یافته و از طریق این پروژه تطبیق می‌گردد، عبارت اند از:
 • اعمار گلخانه‌های عصری.
 • اعمار سردخانه‌های صفر انرژی برای پیاز و کچالو.
 • احداث باغ‌های متراکم.
 • احداث و چیله کردن باغ‌های انگور .
 • اعمار کشمش خانه‌ها.
 • استفاده موثر از منابع آب و ایجاد حوض ها برای دهاقین جهت تامین آبهای مزرعه و نیز نصب کردن سیستم های آب به شکل قطره ای.

به منظور تطبیق پایدار پروژه، سهم متشبثین در تمویل پروژه های فرعی ۵۰ در صد و سهم دهاقین ۲۰ درصد میباشد. این پروژه توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در هماهنگی با وزارت مالیه و همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق می‌گردد.

فعالیت‌های اساسی پروژه HVCDSP در سال (۱۳۹۸)

 • استخدام کارمندان برای پروژه در مرکز و ولایات مربوط.
 • خریداری وسایل و تجهیزات اداری و تکنالوژی معلوماتی .
 • ترمیم دفاتر ساحوی پروژه.
 • ارایه ورکشاپ‌های آموزشی برای کارمندان پروژه و نیز برای دهاقین و مشبثین زراعتی.
 • ارایه ورکشاپ‌های اگاهی عامه در رابطه پروژه برای دهاقین و متشبثین زراعتی.
 • خریداری پنج عراده موتر برای پروژه.
 • شناسایی متشبثین زراعتی و تشویق آنها برای کار کردن با پروژه.
 • اگاهی عامه از طریق نمایشگاه بادام باغ به منظور شناسایی مشبثین زراعتی.

فعالیت‌های اساسی پلان شده پروژه HVCDSP در سال (۱۳۹۹)

 • تهیه و تدارک و هم‌چنان ایجاد یک  گل خانه عصری در ولایت لغمان.
 • احداث ۱۵ هکتار باغ‌های متراکم ( ۷ هکتار در ننگرهار ، ۵ هکتار در لغمان و ۳ هکتار در کنر )
 • اعمار ۱۰ ذخیره‌های آب ( دو باب در ننگرهار، دو باب در لغمان و شش باب در کنر )
 • اعمار ۱۰ باب ذخیره خانه‌های صفر انرژی برای کچالو ( چهار باب در لغمان چهار باب در ننگرهار و دو باب در کنر )
 • اعمار ۲۰ باب ذخیره خانه‌های صفر انرژی برای پیاز )۱۰ باب در لغمان، ۶ باب در ننگرهار و ۴ باب در کنر )
 • نصب سیستم آبیاری برای ۱۵ هکتار به شکل قطره ای برای مزرعه به شمول محافظت آن برای دو سال ( ۷ هکتار در ننگرهار ، ۵ هکتار در لغمان و ۳ هکتار در کنر )

دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن:

پروژه ی سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری در یازده ولایت افغانستان فعالیت دارد که دارای چهار دفتر ساحوی ذیل اند:

 1. دفتر ساحوی ولایت ننگرهار

مسؤل ساحوی: محمد یعقوب گلزی

شماره تماس: ۰۷۷۵۵۵۵۴۳۰

آدرس الکترونیکی:  yaqub.gulzai@mail.gov.af

 1. دفتر ساحوی ولایت پکتیا

مسؤل ساحوی: احمد الله مهمند

شماره تماس: ۰۷۷۷۴۷۷۴۱۶

آدرس الکترونیکی:  ahmad.mommand@gmail.com

 1. دفتر ساحوی ولایت غزنی

مسؤل ساحوی: نثار احمد عبیدی

شماره تماس: ۰۷۹۳۴۸۲۲۰۰

آدرس الکترونیکی:  nisar.obaidee@mail.gov.af

 1. دفتر ساحوی ولایت بامیان

مسؤل ساحوی: سید فهیم سادات

شماره تماس: ۰۷۰۰۶۲۴۸۰۲

آدرس الکترونیکی:  fahim.sadat@mail.gov.af