وظایف و صلاحیت‌های وزارت

وظایف و اولویت‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پنج  سکتور فعالیت می‌کند و وظایفش نیز کار روی رشد و پیش‌رفت این سکتورها است. وزارت زراعت در هر ولایت یک واحد دومی و در بیش‌تر ولسوالی‌ها مدیریت ترویج دارد.

این وزارت از طریق واحدهای دومی‌اش، صلاحیت ارزیابی نیازها، برآوردها و سروی‌های پروژه‌های مورد نیاز، مشاوره با مردم و تصمیم‌گیری در زمینه‌های رشد چهار سکتور یاد شده را دارد.

اهداف وزارت زراعت در اعمال صلاحیت‌ها و اجرای وظایفش، تحکیم حاکمیت قانون، رهبری سالم در ادارات مربوط، ارایه‌ی خدمات بهتر در عرصه‌های زراعت، آبیاری و مالداری، بهبود روند استخدام کارکنان و تطبیق اصلاحات اداری است.

 بدین منظور، در این‌جا در پنج بخش، وظایف و اولویت‌های وزارت زراعت را به هدف «تشخیص و تعیین وظایف و اولویت‌های  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در عرصه‌ی زراعت، آبیاری، مالداری، منابع طبیعی، اراضی» خلاصه کرده‌ایم.

 1. وظایف و اولویت‌ها در بخش زراعت

اولویت‌ها در بخش زراعت:

 • تحقیق، آموزش، ترویج و بازاریابی برای غله جات
 • تحقیق، آموزش، ترویج بسته بند و بازاریابی برای سبزیجات
 • تحقیق، آموزش، ترویج و بازاریابی برای حبوبات
 • ایجاد باغ‌های تجارتی میوه‌جات در سطح کشور به منظور رشد سکتور باغداری

وظایف در بخش زراعت:

به کار بستن بودجه به صورت موثر و بر اساس نیاز مستفیدشونده‌گان.

معرفی و ترویج بذرهای اصلاح‌شده و تولید نژادهای جدید نباتات با استفاده از فارم‌ها و گروه‌های تحقیقی وزارت زراعت در مناطق مختلف کشور.

آموزش دهقانان در زمینه‌های مختلف زراعتی؛

حل مشکلات دهقانان به صورت آنلاین و رایگان در سراسر کشور، با خط تماس رایگان ۱۵۰.

ساخت مزرعه‌های نمایشی برای دهقانان به منظور تشویق و ترغیب آنان به کشت‌های پرحاصل و مدرن.

معرفی روش‌های کشت مدرن، مانند قطاری، ساخت و ترویج باغ‌ها با سیستم‌های جدید.

ایجاد و ترویج ساخت باغ‌های متراکم برای حاصل زیاد از زمین کم.

ساخت باغ‌های مدرن، تجارتی و شخصی برای دهقانان و شهروندان (با سب‌سایدی مشخص).

ترویج تولید سبزی در فصل‌های متفاوت سال با ایجاد سبزخانه‌ها به دهقانان.

حمایت از خانم‌های علاقه‌مند به زراعت و زراعت‌پیشه با توزیع باغ‌چه‌های خانه‌گی.

تولید و ارائه‌ی سالانه‌ی صدها هزار نهال، برای رشد سرسبزی.

مجادله علیه آفات و امراض نباتی

تنظیم و تجهیز مراکز قرنطین استیشن در بنادر کشور جهت کنترول مواد زراعتی و مالداری وارداتی به کشور

 1. وظایف و اولویت‌ها در بخش آبیاری

اولویت‌ها در بخش آبیاری:

 • مدیریت منابع آبی کشور  از سربند و یا زیر زمین
 • ساخت ذخیره‌گاهای آب برای مدیریت آب‌های موسومی و یا بارانی
 • ترویج سیستم آبیاری قطره‌ای جهت جلوگیری از ضایعات آب و استفاده عظمی از آن
 • تنظیم و مدیریت آب در داخل مذرعه

وظایف در بخش آبیاری:

پلان و برنامه‌سازی برای دریافت بودجه در بخش آبیاری؛

ساخت شبکه‌های آبیاری؛

بازسازی شبکه‌های آبیاری؛

ساخت حوض‌ها؛

ساخت ذخیره‌گاه‌ها؛

کاهش منازعات بر سر آب؛

افزایش زمین‌های زراعتی با ارائه‌ی آب بیش‌تر؛

ترویج صرفه‌جویی در مصرف آب؛

ساخت شبکه‌های آبیاری قطره‌ای برای ترویج آبیاری مدرن؛

ساخت شبکه‌های آبیاری با انرژی آفتابی، برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر.

 1. وظایف و اولویت‌‌ها در بخش مالداری

اولویت‌ها در بخش مالداری:

 • اصلاح نسل در بخش حیوانات گوشتی و شیری
 • جلوگیری از امراض و آفات و تطبیق واکسین بدین منظور
 • فراهم سازی علوفه حیوانی مغذی جهت تغذیه حیوانات به هدف دریافت محصول بیشتر
 • اصلاح و مدیریت فارم‌های مرغداری و ماهی پروری جهت خودکفایی در این بخش

وظایف در بخش مالداری:

پلان‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رشد مالداری؛

تولید واکسین برای بالا بردن مصونیت مالداری؛

تطبیق کمپین‌های واکسیناسیون امراض مختلف حیوانی ( و بیماری مشترک میان حیوانات و انسان‌ها)

آموزش مالداران برای بلندبردن مصونیت مالداری و رشد درآمدهای مالداران؛

حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مالداری (ارائه‌ی کمک به سرمایه‌گذاران برای ایجاد مرغداری‌های بزرگ)

توزیع فارم‌های کوچک و متوسط مرغداری به خانم‌های نیازمند؛

توزیع صندوق‌های زنبور عسل و آموزش‌دهی برای رشد زنبورداری؛

پالیسی‌سازی و ارایه مشورت برای مصون‌سازی صنعت مرغداری (شامل ممنوعیت ورود مرغ‌های پیر و جلوگیری از واردات هنگام شیوع بیماری‌ها از خارج کشور).

 1. وظایف و اولویت‌ها در بخش منابع طبیعی

اولویت‌ها در بخش منابع طبیعی:

 • احیا و توسعه جنگلات موجود در سطح کشور به گونه طبیعی و مصنوعی آن  
 • حفاظت از جنگلات و منابع طبیعی
 • دریافت بدیل‌های مناسب استفاده از  جنگلات
 • احیاء، حفاظت و اصلاح  علفچرهای کشور
 • ترویج گیاهان با ارزش طبی

وظایف در بخش منابع طبیعی:

پلان‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حفاظت، رشد و توسعه‌ی منابع طبیعی؛

ایجاد و حمایت از انجمن‌های جنگل‌داری برای حفاظت از جنگل‌ها؛

ایجاد و حمایت از انجمن‌های حفاظت از چراگاه‌ها؛

ایجاد جنگل جدید (پسته، جلغوزه، چارمغز و دیگر درختان)؛

توزیع بذر و ریشه‌ی نباتات طبی برای حفاظت از نسل این نباتات؛ مانند هینگ، شیرین‌بویه و دیگر نباتات طبی)؛

حفاظت از ریگ‌های روان با غرس نهال‌های گز، برای جلوگیری از بیش‌ترشدن صحراها؛

ساخت جنگل‌های جدید برای افزایش میزان تولید آکسیجن در حوالی مناطق شهری، مانند کمربند سبز کابل.

راه‌اندازی سروی‌های مشترک و مشورت کردن با مردم

دریافت نظر مردم و تعمیل دیدگاه‌های مستفیدشونده‌گان در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت،

آگاهی‌یابی از چگونه‌گی اثرات و میزان ثمردهی پروژه‌های تطبیق شده،

زمینه‌سازی استفاده از اطلاعات و آمارها در پلان‌گذاری‌ها برای استفاده‌ی موثر از تطبیق پروژه‌ها،

راه‌اندازی کنفرانس‌های بزرگ زراعتی برای اشتراک تجربه‌ها و استفاده از دیدگاه‌های اشتراک‌کننده‌گان توسط هم‌دیگر و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

 1. وظایف و اولویت‌ها در بخش اراضی

اولویت‌ها در بخش تنظیم اراضی:

 • سروی اراضی افغانستان و تقسیم بندی آن
 • تثبیت سرحدات کشور
 • شامل سازی و ثبت تمام  اراضی افغانستان در دیتابیس دیجیتلی  واحد
 • به اجاره دهی اراضی استرداد شده از نزد غاصبین
 • مدیریت زمین‌های اجاره داده شده جهت کشت نباتات مورد نیاز کشور

وظایف دربحش مدیریت اراضی:

 تثبیت تمام املاک امارتی، عامه، مرعی و وقفی.

حراست و بازپس گیری املاک امارتی از نزد غاصبین.

تنظیم امور زمینداری افغانستان جهت نایل شدن به اهداف و اولویت‌های تعین شده.

تنظیم و استفاده از زمین‌های افغانستان در بخش زراعت.

تنظیم و استفاده از زمین‌های افغانستان در بخش صنعت.

تنظیم و استفاده از زمین‌های افغانستان در بخش تجارت و سرمایگذاری سرمایه گذاران.

تنظیم و استفاده از زمین‌های افغانستان به منظور ایجاد ساخت خانه‌ها و شهرک‌های رهایشی.

تنظیم و استفاده از زمین‌های در بخش علفچرها و تقویت مالداری افغانستان.

استفاده عظمی از اراضی موجود افغانستان از اولویت‌های اساسی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که  به این منظور تلاش می‌نماید تا اراضی موجود افغانستان را تثبیت و ثبت دیتابیس نماید تا میزان مجموعی اراضی افغانستان تثبیت گردیده و چگونگی استفاده از آن در راستای اهداف امارت اسلامی افغانستان جهت خودکفایی سهل گردد.

سایر فعالیت‌ها

معرفی محصولات زراعتی

برای بازاریابی محصولات داخلی، نهادهای مشخصی وجود دارد، اما وزارت زراعت به معرفی تولیدات زراعتی در مواقعی که لازم باشد، اقدام می‌کند.

راه‌اندازی نمایشگاه‌های داخلی محصولات زراعتی،

هم‌آهنگی برای اشتراک نماینده‌گان تولیدات زراعتی افغانستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی،

یادداشت: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در موقع نیاز، با همکاری  و همراهی نهادهای ذی‌ربط صلاحیت دارد در صورت بروز مشکلات احتمالی مانند آفات طبیعی، خشک‌سالی و یا دیگر چالش‌ها، روی تطبیق برخی از این پروژه‌ها، برای جلوگیری از خساره‌های ناشی از مشکلات پیش‌آمده، تجدید نظر کند و پروژه‌های جدیدی را برای مهار مشکلات پیش‌آمده روی دست بگیرد.