مقاله‌های علمی و تحقیقی

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۶ - ۹:۳۴
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ - ۱۵:۶

سرمازده‌گی نباتات و روش‌های مقابله با آن

تغییر اقلیم یک پدیده‌ی جهانی است و یک خطر جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی، منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی، در سراسر جهان به شمار می‌رود.

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۰:۶

Pagination