برنامه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۹:۲۹

پروژه (OMAID)

پروژه فرصت برای حداکثر رسانیدن سرمایه گذاری‌ها و انکشاف کسب و کار زراعتی (امید)

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۶:۱۴
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۱:۳۴

پروژۀ ملی باغداری و مالداری (NHLP)

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP)، یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که هدف اولی آن  توسعه سیستم‌ها و ترویج روش‌های انکشاف یافته محصولات زراعتی می‌باشد. پروژه ملی باغداری و مالداری این اهداف

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۱:۴۰

برنامۀ تنظیم آب در مزرعه (OFWM)

یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که توسط صندوق بازسازی افغانستان از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی تمویل می‌گردد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۱:۵۰

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از برنامه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که از طرف صندوق بین‌المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل می‌گردد...

جمعه ۱۳۹۸/۴/۲۱ - ۱۲:۴

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)

این پروژه یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که توسط صندوق بین المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) تمویل می‌گردد. موافقتنامه پروژه مذکور در هشتم ماه اپریل سال 2013 بین

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۳۱

پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

کانال ننگرهار به طول ۷۰ کیلومتر بزرگ‌ترین کانال آب در شرق افغانستان است، که در سال ۱۹۶۱ میلادی با مساعدت‌های اتحاد شوروی سابق احداث گردیده است. این کانال درمجموع به مساحت ۲۵ هزار هکتار زمین شامل

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷ - ۱۲:۳۱

Pagination