برنامه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۵:۱۸
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۱:۳۴

پروژۀ ملی باغداری و مالداری (NHLP)

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP)، یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که هدف اولی آن  توسعه سیستم‌ها و ترویج روش‌های انکشاف یافته محصولات زراعتی می‌باشد. پروژه ملی باغداری و مالداری این اهداف خویش را به صورت تدریجی از طریق میکانیزم‌های خدمات زراعتی دهقان محور و از طریق حمایت سرمایه‌گذاری در عرصه زراعت و مالداری عملی می‌نماید.

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۱:۴۰

برنامۀ تنظیم آب در مزرعه (OFWM)

یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که توسط صندوق بازسازی افغانستان از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی تمویل می‌گردد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۱:۵۰

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از برنامه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که از طرف صندوق بین‌المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل می‌گردد...

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۰:۹

پروژه انکشاف مالداری و زراعت

خلاصه‌ی از کار پروژه انکشاف مالداری و زراعت

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۱

پروژه زیربنای مارکیت زراعت (AMIP)

معرفی:

تمویل کننده: بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت زمان:  ۲۰۰۹-۲۰۱۸    

بودجه:   ۴۱ ملیون دالر امریکایی

Pagination