گزارش ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۹:۴۳

گزارش‌ها از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری:

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۳ - ۱۲:۴۱

گزارش‌های هفته وار مصارف بودیجه انکشافی

برای دانلود هریک از گزارش‌های زیر بالای همان گزارش کلیک نماید.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۹ - ۱۲:۴۱

گزارش‌های نظارتی پروژه‌های انکشافی ولایات

طرز‌العمل نطارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی

Pagination