گزارش ها

جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۱۰:۴۵

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ولایات

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ریاست‍‌های زراعت ولایات

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۹:۳۶

پروژه «NHLP» با هزینه ۱۹۰ میلیون دالر در هفت سال چه کرد؟

پروژه «NHLP» با هزینه ۱۹۰ میلیون دالر در هفت سال چه کرد؟

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۱:۵۶

بررسی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۷

گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان

Pagination