زندگی‌نامه وزیر

nasir ahmad duraniزندگی‌نامه مختصر انجنیر نصیراحمد درانی وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری است. آقای درانی تحصیلات لیسانسش را در دیپارتمنت تخنیک بخش انجنیری در پوهنتون کابل و تحصیلات فوق لیسانسش را در رشته‌ی انکشاف و بازسازی در پوهنتون نبراسکای ایالات متحده‌ی امریکا با درجه‌ی عالی، به پایان رسانیده است.

نصیراحمد درانی ۶۲ سال دارد. آقای درانی هم‌چنان تجربه‌ی کاری ۳۴ ساله در بخش‌های گوناگون مرتبط به رشته‌های تحصیلی‌اش دارد.

درانی آموزش‌های ابتدایی و متوسطه را در متوسطه‌ی محمدآغه در لوگر گذرانده است. درانی افزون بر زبان‌های ملی، زبان انگلیسی را نیز می‌داند. پیشینه‌ی کاری آقای درانی نشان می‌دهد که افزون بر جدیت و قاطعیت در راستای کاری‌اش، خدمت‌گزاری به مردم، به ویژه روستاییان و دهقانان، از اولویت‌های کاری‌اش می‌باشد. آقای درانی به خاطر حضور درنشست‌ها، ورکشاپ‌ها و سیمینارها، بارها به بیرون کشور نیز سفر کرده و مورد ستایش قرار گرفته است. به گونه‌ی مثال طی سفرش به فیلیپین، به خاطر مدیریت انکشاف صنایع کوچک، تقدیر‌نامه‌هایی هم به دست آورده است.

نصیراحمد درانی از ۱۳۵۹ به این‌سو در نهادهای ملی و بین‌المللی در کشور وظیفه اجرا کرده است. او از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ معین تنظیم و انسجام امور معادن جامد در وزارت معادن و پترولیم بوده و نیز پیش از آن به حیث مشاور اقتصادی در آن وزارت، ایفای وظیفه کرده است. آقای درانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ با کمپنی‌های انرژی مارکیت انگلستان و "سوپری گاز" فرانسه به حیث مدیر پروژه‌ی ارزیابی سکتور انرژی افغانستان کار کرده و نیز در ۱۳۷۴ مدیریت یک فابریکه‌ی ذوب آهن را در پشاور به عهده داشت. نصیراحمد درانی در ۱۳۷۲ به حیث رییس اداری وزارت فواید عامه گماشته شد. آقای درانی در ۱۳۶۵، در مؤسسه‌ی "VITA" در پشاور به حیث مشاور تخنیکی و به همین گونه در ۱۳۵۹ در وزارت معادن و پترولیم به صفت مدیر عمومی سرمایه‌گذاری کار کرد. آقای درانی در مأموریتش در وزارت معادن و پترولیم دست‌آوردهایی دارد که می‌توان از آن جمله به "قانونی‌ساختن استخراج معادن در زمان تصدی‌اش" نام برد. او در ۱۳۸۹ از استخراج غیر قانونی ۱۹۴ معدن زغال‌سنگ در بامیان و قاچاق این سرمایه‌ی ملی جلوگیری کرد. مثالی دیگر از کارهای اثرگذار او این است که پس از آغاز تصدی آقای درانی در وزارت معادن، فابریکه‌ی کود برق مزارشریف که بنا بر مشکل تولیدی مالی و قرض‌داری از شرکت‌های "افغان‌گاز" و تصدی زغال‌سنگ، در حال ورشکسته‌گی بود، با تلاش‌های شبانه‌روزی آقای درانی فعال شد. این فابریکه پس از آن، با افزایش تولیداتش، توانست وام‌هایش را بپردازد و تا امروز فعال بماند.

آقای درانی از ۱۳۹۳  تا اواخر ۱۳۹۶ وزیر احیا و انکشاف دهات بود. او در این مدت، روی طرح میثاق شهروندی، که "خیز بلند حکومت وحدت ملی برای انکشاف متوازن" خوانده می‌شود، کار کرد و نیز با تلاش‌های پی‌گیر، ایجاد اصلاحات و ادغام‌سازی اداره‌های موازی و بهبود خدمت‌رسانی به مردم، برنامه‌های توسعه‌ای زیادی را در سراسر روستاهای کشور در راستای کاهش فقر تطبیق کرد. به اساس موفقیت‌های فراوان آقای درانی در وزارت احیا و انکشاف دهات، وی به منظور بهبود کار در سکتور زراعت، به عنوان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تعیین شد.