جلسه‌های مشارکتی با مردم

۱. گزارش جلسه‌های مشارکتی

۱.  کنفرانس ملی رشد زراعت در کابل

۲.  برنامه‌‌ای توان‌مندسازی اقتصاد زنان

۳.  کنفرانس ملی ترویج زراعتی

۲. نتایج جلسه‌های مشارکتی

۱-    با دریافت مشوره‌ها و سفارش‌های دهقانان و فعالان عرصه‌ی زراعت، ‌مالداری و باغداری، در «کنفرانس ملی رشد زراعت» استراتژی انکشاف پنج سال ساله زراعتی و استراتژی انکشاف ۱۰ ساله‌ی زراعتی ایجاد می‌شود.

۲-    استراتژی پنج‌ساله‌ی توان‌مندسازی زنان، پس از سومین کنفرانس توان‌مندسازی زنان با استفاده از مشورت‌های زنان فعال در سکتور زراعت ساخته می‌شود.

۳. جلسه‌های مشورتی

«وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، به منظور ارایه‌ی خدمات مورد نیاز شهروندان متقاضی شامل دهقانان، باغداران و مالداران، فعالان عرصه‌ی جنگل‌داری و ...، زمینه‌های شامل‌سازی نظرات آنان را در ساخت قوانین، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها، لایحه‌ها، رهنمودها، پالیسی‌ها و استراتژی‌ها فراهم ساخته است. نظریه‌های آنان برای ساخت قوانین و استراتژی‌ها در سطح کلان و برای طرزالعمل‌ها و لایحه‌ها، در حوزه‌ی فعالان عرصه‌ی مربوطه، گرفته شده و می‌شود.

چنان‌که در سال ۱۳۹۸ مالی کنفرانس ملی ترویج، کنفرانس رشد زراعت (برای ساخت استراتژی‌های پنج ساله و ۱۰ ساله‌ی عمومی وزارت) و کنفرانس ملی توان‌مندسازی زنان در عرصه‌ی زراعت (به منظور ساخت استراتژی پنج ساله‌ی توان‌مندسازی زنان فعال در سکتور زراعت) راه‌اندازی کرده و گزارش‌های این نشست‌ها را در وب‌سایت خود منتشر کرده است.»

مکتوب شریک سازی اسناد تقنینی با شهروندان  

جلسه‌ی مشورتی و پیشنهادی با نماینده‌گان سکتور مرغداری

۱۰ جدی ۱۳۹۸

جلسه مشورتی و پیشنهادی در مورد تنظیم مالیات بر واردات گوشت مرغ، تخم مرغ، چوچه‌مرغ یکروزه و دانه مرغ، میان متشبثان این سکتور و تولیدکننده‌گان اتحادیه‌ی مرغداری تحت ریاست رییس خدمات مالداری تدویر یافت و در زمینه تصامیم لازم به اتفاق آرا اتخاذ شد و قابل تذکر است. در این جلسه نماینده مشاور ریاست جمهوری در بخش زراعت نیز حضور داشت.

جلسه جلسه جلسه مشورتی

 جلسه‌ی مشورتی ریاست زراعت کندز با کوچی‌ها؛

چهار انجمن برای کوچی‌ها به خاطر جلوگیری از فرسایش خاک و رشد چراگاه‌ها ایجاد شد

۱ سنبله ۱۳۹۹

جلسه‌ی مشورتی عبدالهادی قرلق رییس زراعت کندز و کارمندان این ریاست با کوچی‌ها و مالداران، راه‌اندازی شد. در این جلسه، روی تطبیق پروژه‌های آب‌گردان‌ها در دشت آبدان مشورت شد تا با ساخت چک‌دم‌ها از فرسایش خاک جلوگیری شود.

قرار است به ارزش هفت میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی، در دشت آبدان برنامه‌ی ساخت بندهای محافظتی یا (چک‌دم‌ها) و آب‌گردان‌ها برای حیوانات مالداران توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز ساخته شود.

عبدالهادی قرلق ساختن بندهای محافظتی یادشده را حل‌کننده‌ی مشکلاتی از قبیل فرسایش خاک، ضایع شدن آب و تخریب خاک و چراگاه‌ها خواند. آقای قرلق هم‌چنان گفت که برای حیوانات مالداران با ساخت این چک‌دم‌ها، آب آشامیدنی تهیه می‌گردد و یک محیط زیست سالم برای مالداران ایجاد می‌شود.

نتیجه‌ی جلسه‌ی مشورتی ریاست زراعت کندز با کوچی‌ها

در نتیجه‌ی این نشست، سرخیل کوچی‌ها و مالداران برای چهار انجمن، رییس، معاون، خزانه‌دار و منشی انتخاب کردند. این انجمن‌ها به نام‌های انجمن مالداران بوز قندهاری و تلوکه انجمن مالداران سربند بلوچ عسقلان، انجمن مالداران عبدالدیان و انجمن مالداران توبره‌کش ایجاد شد.

نا گفته نباید گذاشت که در ساخت چک‌دم‌های یاد شده، به خاطر آب آشامیدنی حیوانات مالداران هفت حوض جذبی، یک هزار و ١١٠ متر مکعب چک‌دم در ساحات آسیب‌پذیر، تهیه و بذر ٨٠ کیلو تخم علف و غرس ٨٠٠ نهال شامل است.

ریاست زراعت ولایت کندز می‌گوید که کار عملی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.

۱۰ درصد بودجه‌ی این پروژه که مبلغ ۷۰۰ هزار افغانی می‌گردد، از جانب مالداران شامل چهار انجمن یادشده پرداخته می‌شود و ۹۰ درصد دیگر بودجه، که مبلغ هفت میلیون افغانی است، از جانب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخت می‌شود.

جلسه مشارکتی