برنامه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۳۰

مدیریت محصولات زراعتی

طرح مدیریت محصولات زراعتی اسناد کشمش‌خانه سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو سردخانه صفر انرژی میوه (سارک) دستگاه خشک‌کُن

یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۷:۳۷

پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی

پروژه پیشنهادی برای اولویت های مشخص شده توسط جمهوری اسلامی افغانستان برای کاهش اثرات بحران COVID-19 که دارای تأثیر چند بعدی ، تشخيص‌ دهنده‌، اما شدید در کل اقتصاد کشور است

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ - ۹:۲۹

پروژه (OMAID)

پروژه امید به‌شکل یک پروژه تمویل پروژه‌های سرمایه گذاری تشکیل گردیده است، پیشنهاد گردیده است که انجمن توسعه بین الملل به ارزش 25 میلیون دالر و صندوق بازسازی افغانستان

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۱۳:۳۵

پروژه احداث قوریه‌جات خانگی

پروژه احداث قوریه جات خانگی در مطابقت به دیدگاه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و استراتیژی منابع طبیعی، پیشنهاد مقام ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و حسب

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۶:۱۴

پروژه توسعه منابع آب ارغنداب

این پروژه در بخش مدیریت منابع آب در حوضه ارغنداب و منطقه کندهار با (الف) با بلند بردن ارتفاع بند دهله، ظرفیت ذخیره این بند را افزایش میدهد. (ب) افزایش و رساندن آب های

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۱:۳۴

پروژۀ ملی باغداری و مالداری (NHLP)

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP)، یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که هدف اولی آن  توسعه سیستم‌ها و ترویج روش‌های انکشاف یافته محصولات زراعتی می‌باشد. پروژه ملی باغداری و مالداری این اهداف

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۱:۵۰

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از برنامه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که از طرف صندوق بین‌المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل می‌گردد...

جمعه ۱۳۹۸/۴/۲۱ - ۱۲:۴

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)

این پروژه یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که توسط صندوق بین المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) تمویل می‌گردد. موافقتنامه پروژه مذکور در هشتم ماه اپریل سال 2013 بین

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۳۱

پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

کانال ننگرهار به طول ۷۰ کیلومتر بزرگ‌ترین کانال آب در شرق افغانستان است، که در سال ۱۹۶۱ میلادی با مساعدت‌های اتحاد شوروی سابق احداث گردیده است. این کانال درمجموع به مساحت ۲۵ هزار هکتار زمین شامل

Pagination