برنامه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۷:۴

پروژۀ ملی باغداری و مالداری (NHLP)

پروژه ملی باغداری و مالداری(NHLP)، یکی از پروژه‌های مهم و بزرگ وزارت زارعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که هدف اولی آن  توسعه سیستم‌ها و ترویج روش‌های انکشاف یافته محصولات زراعتی می‌باشد. پروژه ملی باغداری و مالداری این اهداف خویش را به صورت تدریجی از طریق میکانیزم‌های خدمات زراعتی دهقان محور و از طریق حمایت سرمایه‌گذاری در عرصه زراعت و مالداری عملی می‌نماید.

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۷:۱۰

برنامۀ تنظیم آب در مزرعه (OFWM)

یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که توسط صندوق بازسازی افغانستان از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی تمویل می‌گردد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۷:۲۰

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از برنامه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که از طرف صندوق بین‌المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل می‌گردد...

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۵:۳۹

پروژه انکشاف مالداری و زراعت

خلاصه‌ی از کار پروژه انکشاف مالداری و زراعت

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۷:۳۱

پروژه زیربنای مارکیت زراعت (AMIP)

معرفی:

تمویل کننده: بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت زمان:  ۲۰۰۹-۲۰۱۸    

بودجه:   ۴۱ ملیون دالر امریکایی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۸ - ۸:۳

پروژه حمایت از سازگاری با تغیر اقلیم (CCAP)

معرفی:

پروژه حمایت از سازگاری با تغیر اقلیم CCAP توسط بودجه جهانی محیط‌ زیست GEF و  برنامه انکشافی ملل متحد UNDP تمویل و در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فعالیت می‌کند.

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷ - ۸:۱

پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD)

معرفی

پروژه «رشد زراعت و انکشاف روستایی» با هدف عمده معرفی و تقویت زنجیره ارزشی محصولات ارزشمند زراعتی، دریافت مارکیت مناسب و نیز اعمار و بازسازی زیر ساختارهای زراعتی از جمله تسهیلات آبیاری و نگهداری محصولات زر

Pagination