شماره‌های تماس مقام، معین‌ها و رییسان

ساعت‌های کاری:

۰۷:۰۰ قبل از ظهر الی ۰۱:۰۰ بعد از ظهر

ایمیل

شماره تماس

مرجع

اسم

nasir.durrani@mail.gov.af  0782220400 وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نصیراحمد درانی

h.ghafoori@mail.gov.af

0700222107

 معین آبیاری و منابع طبیعی

حشمت الله غفوری

ab.hadirafiyi@yahoo.com 0799399344 معین مالی و اداری

عبدالهادی رفیعی

nang.mahboob@gmail.com 0786269826 سرپرست معینیت زراعت و مالداری محبوب الله ننگ
Akbar_rostami10@yahoo.com 0704999967   مشاور ارشد مطبوعاتی وزارت، سخنگو و سرپرست اطلاعات و ارتباط عامه اکبر رستمی
taher.ayub@mail.gov.af 0704448888 رییس منابع بشری انجینر محمد طاهر ایوب

zohra.zuhoori@mail.gov.af

0779381117

رییس دفتر

زهره ظهوری

mahjoob8@hotmail.com

0799300518

سرپرست ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

خالق محجوب

waheed.etabar@mail.gov.af

0797602080

رییس مالی و حسابی

وحید‌الله اعتبار

Mohammad.rafi@mail.af

0799272208

رییس عمومی  تنظیم منابع طبیعی

محمدرفیع قاضی‌زاده

shakibsharifi@gamil.com

0706524740

 رییس عمومی پلان و پالیسی

شکیب شریفی

habibullah.habibi@hotmail.com  0777727784 رییس سکتور خصوصی  حبیب الله حبیبی

mukhtarmuhseni@gmail.com

0779106500

 ریاست صحت حیوانی 

مختار محسنی

Ehsn.wazire2014@gmail.com

0786611361

رییس عمومی امور ولایات

احسان‌الله وزیری

mohammadullah.sahil@mail.gov.af

0796728344

رییس تهیه تدارکات

محمدالله ساحل

shukrullah.wazrai@mail.gov.af

0783006006

سرپرست ریاست خدمات مالداری

شکرلله وزیری

Zahiruddin.imampoor@mail.gov.af

0700154767

 ریاست احصاییه

ظهیرالدین امام‌پور

khalilomar129@gmail.com

0770002216

 سرپرست ریاست آبیاری

خلیل الرحمن عمر

zekrullah.arhimzai@mail.gov.af

0700904598

سرپرست ریاست توسعه غله جات

  ذکرالله عبدالرحیمزی

sohrab.khawasi@gmail.com

0705160000

رییس اداری

سهراب خواصی

hemat009@mail.com

0786167614

سرپرست ریاست حفاظه نباتات

مرجان همت

 

0700979097

سرپرست ریاست  تصدی تخم بذری

میراحمد مشتاق

nang.mahboob@gmail.com 0786269826  ریس تصدیق دهی تخم‌های بذری محبوب‌الله ننگ
hasib.habib@mail.gov.af

0799888664

رییس تکنالوژی معلوماتی

حسیب‌الله حبیب

Aman.amanyar@mail.gov.af

0700069700

رییس جنگلات

محمدامان امانیار

Raziq.mojaday@mail.gov.af

0700876101

رییس کوپراتیف‌های زراعتی

عبدالرازق مجددی

Mohammad.omer@mail.gov.af

0777150782

رییس مصُونیت غدایی و ذخایر استراتیژیک غله جات

محمد عمر عمر

Jawid.yaqoobi@mail.gov.af

0700513831

رییس تفتیش داخلی

محمد جاوید یعقوبی

zekria.rasoly@yahoo.com

0700095575

رییس سیلوی مرکزی

سید عنایت‌الله هاشمی

Nazira.rahman@mail.gov.org

0700397328

رییس اقتصاد خانواده

نذیره رحمان

adela.bakhtiary@mail.gov.af

0700661795

رییس توسعه باغداری

عادله بختیاری

najibeh.ataei@mail.gov.af

0704792760

رییس عمومی تحقیقات زراعتی

نجیبه عطایی

usman.safi@mail.gov.af

0700052813

رییس پروژه  ملی باغداری و مالداری

داکتر عثمان صافی

sibghat.shakir@mail.gov.af 0729266496 سرپرست پروژه ذخایر استراتیژیک غله جات ( SGRP ) صبغت‌اله شاکر

fahim.rahim@mail.gov.af

0778188543

سرپرست ریاست پروژه  تنظیم آب در مزرعه (onFarm) 

فهیم رحیم

whid_sahil11@yahoo.com

0744004414

رییس پروژه حمایت از سازگاری تغییر اقلیم (CCAP)

وحیدالله صادقی

yasir.nassery@mail.gov.af 0785001122 رییس پروژه‌ی کاهش‌دهی خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم یا (CDRRP) محمد یاسر ناصری

Javid.ahmad@icimod .org

0782250520

مسوول پروژه انکشاف کوه‌ها

جاوید

javad_sahibzada@live.co.uk 0780383236 رییس پروژه رشد زراعت و توسعه روستایی یا CBARD محمد جواد صاحب‌زاده

shakib.omar@mail.gov.af

0790403593

سرد خانه‌ها

انجنیر شکیب

Maqsood-hashimi@mail.gov.af

0793507203

پروژه انکشاف وادی ننگرهار

سید مقصود هاشمی

 

0700261242

ریس میکانیزه زراعتی

قسیم وصال