تحلیل‌ها

شنبه ۱۳۹۸/۹/۳۰ - ۱۴:۱۳

خودکفایی زنان، در خانواده‌ها شادمانی می‌آفریند

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در کنفرانس توان‌مندسازی زنان زراعت‌پیشه به روز سه‌شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۸، گفت که در چهار سال آینده بیش از۶۰۰ هزار زن از طریق کارآفرینی در بخش زراعت خودکفا می‌شوند.

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲ - ۱۰:۴۹

Pagination