سرمقاله دهقان

شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ - ۱۳:۷

مصرف از محصولات زراعتی داخلی، تقویت اقتصاد ملی

از جمع ضرورت‌ها برای پیش‌رفت زراعت و رشد تولید ملی، یکی ترویج فرهنگ مصرف از تولید داخلی است. باید همه‌ی شهروندان از تولید هم‌وطنان‌شان استفاده کنند.

شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۱۱:۱۷

در سال نو، نو شویم

هفته‌نامه‌ی دهقان / گپ‌دهقان

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳ - ۱۳:۴۷

نوروز، جشن دهقان و فصل رستن و دگرگونی

هفته‌نامه‌ی دهقان / گپ‌دهقان

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۳:۳۱

خشک‌سالی احتمالی و مسوولیت ما

هفته‌نامه‌ی دهقان / گپ دهقان

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۴:۴۷

آغاز کمپین‌های نهال‌شانی و مسوولیت ما

روند نهال‌شانی در اکثر ولایت‌های کشور آغاز شده است. به این مناسبت، اگر بخواهیم هم‌چون آب که ماده‌ی حیات، چیزی را ریشه‌ی زنده‌گی نام بنهیم، ‌درخت است.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۱۶:۵۵
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۳:۴۴

جلغوزه، امیدی برای حفاظت از جنگل‌ها

در سه سال اخیر، جلغوزه به محراق توجه حکومت بدل شده است.

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۱۰:۲۵

بلخ، یکی از نمونه‌های تطبیق موفقانه‌ی پروژه‌های زراعتی است

هفته‌نامه‌ی دهقان / گپ دهقان
در هفته‌ی گذشته صدها پروژه‌ی زراعتی در سفر وزیر زراعت به ولایت بلخ، به بهره‌برداری سپرده شد.

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ - ۱۴:۳۸

Pagination