گالری رسانه

تولید انجیر امسال هرات، به حدود هشت هزار تُن خواهد رسید

معرفی سیستم آبیاری قطره‌یی برای درختان میوه دار

محصولات گل‌خانه‌ای فراه

حاصلات امسال پسته سمنگان چقدر خواهد بود؟ جزئیات بیشتر را در این ویدیو ببینید!

پیش‌رفت کار اعمار ذخیره‌خانه‌های پیاز و کچالو در قالب پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی- روستای دهستان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس

جشنواره انگور، عسل و انجیر در هرات

سبزخانه‌های زنان سمنگانی؛ آنان کار می‌کنند و درآمد دارند.

وزرات زراعت توسط پروژه مدیریت محصولات زراعتی ۱۷۷ پروژه جدید زراعتی را در کاپیسا تطبیق می‌کند

انگور پروان

زیبایی‌های حاصلات خرمای هلمند

باغ‌های سیب در ولایت کاپیسا

جریان کار ساخت ذخیره‌خانه‌های کچالو در کاپیسا

باغ‌های سیب در پنجشیر

سیب ولسوالی قادس ولایت بادغیس

سیب لب‌سرین عروس- پنجشیر

یک فابریکه بزرگ تولید جوس آلویه‌را در هرات به بهره‌‌برداری سپرده شد!

Pagination