گالری رسانه

ترویج کشت چیله‌ای در ننگرهار

آغاز بهره‌برداری سه مسلخ بزرگ و معیاری

افزایش تولید بودنه از طریق ماشین جوجه‌کشی در بلخ

فعالیت‌های پروژه کاهش دهی خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم CDRRP در ولایت ننگرهار

شبکه‌های آبیاری ساخته شده در هرات این شبکه‌ها توسط برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNapp2) در ولسوالی‌های مختلف این ولایت اعمار شده است.

ساخت ۲۱ شبکه آبیاری در هرات

کشت نبات ممپلی (بادام زمینی ) برای اولین بار در هرات بذر این نبات از سوی پروژه حمایت از اولویت ملی دوم (SNapp2) وزارت زراعت برای خانم‌های زراعت پیشه توزیع گردیده است.

حاصل کشت چیله‌ای پروژه تغییر اقلیم وزارت زراعت در ننگرهار. این مزارع پروژه کاهش خطرات تغییر اقلیم(CDRRP) وزارت زراعت در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار می‌باشد

حاصل کشت چیله‌ای پروژه تغییر اقلیم وزارت زراعت در ننگرهار. این مزارع پروژه کاهش خطرات تغییر اقلیم(CDRRP) وزارت زراعت در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار می‌باشد

شفتالوی ولسوالی گذره هرات به روایت تصویر

شاه توت هرات میوه‌ی خوش‌رنگ و خوشمزه

ساخت این مسلخ‌ها تا حد امکان از بیماری‌های مشترک بین انسان‌ و حیوان‌ (زونوز) جلوگیری می‌کند.

ذبح حیوانات در کشور معمولاً به‌طور سنتی انجام می‌شود، خون و ضایعات باقی‌مانده حیوانات ذبح‌شده باعث تعفن و امراض مختلف می‌گردد و با ساخت مسلخ‌ها این مشکلات کاهش می‌یابد.

سرمایه‌گذاری در مسلخ‌ها، خلاهایی را که بالای تولید، کیفیت و تقاضای مارکیت‌های داخلی و منطقوی تاثیر می‌گذارد، تا اندازه‌ی رفع می‌کند.

فصل برداشت توت زمینی در کابل

آغاز کمپاین سراسری واکسیناسیون بیماری برسلوز و طبق (FMD)

Pagination