گالری رسانه

نتیجه‌ی کارکرد پروژه باغداری وزارت زراعت در ولسوالی شیگل: حاصل مالته‌ کنر امسال به ۹ صد تُن می‌رسد حاصل مجموعی ستروس کنر به ۳۴۶۰ تُن می‌رسد

خودکفایی ۶۶ درصدی افغانستان در تولید برنج!

سیب پکتیکا!

سیب پکتیکا!

جنگل‌‌های ولسوالی دانگام، ولایت کنر!

آلبوم تصویری از مالته و نارنج ننگرهار!

آلبوم تصویری از گروپ‌های کاری کنفرانس رشد زراعت! این گروپ‌ها روی انکشاف نباتات تیلی، جنگل‌ها، حبوبات، سبزی‌ها، غله‌‌ها، لبنیات، مالداری، میوه‌های تازه، میوه‌های خشک و نباتات طبی صحبت نموده و طرح‌های خویش را شریک ساختند.

آلبوم ویژه از پنجمین جشنواره گُل زعفران در هرات!

نمایشگاه غذاهای محلی و زعفرانی در هرات!

پنجمین جشنواره گُل زعفران در هرات! این جشنواره تا دقایق بعد آغاز می‌شود.

کار ساخت بزرگ‌ترین فابریکه پروسس لبنیات در کابل آغاز شد

سیب میدان وردک! حمایت از تولیدات داخلی، گامی به‌سوی توسعه اقتصادی‌.

پروسس_زعفران_در_ولایت_غزنی!

فصل جمع‌آوری گُل زعفران در هرات!

گزارش لبنیات

گزارش مالداری

Pagination