گالری رسانه

غرفه داران در نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی توانستند به ارزش بیش از ۵۲.۸ میلیون افغانی فروشات و عقد قرارداد نمایند.

شنبه آخرین روز از #بیست‌وچهارمین_نمایشگاه_محصولات_زراعتی

آخرین روز از #بیست‌وچهارمین_نمایشگاه_محصولات_زراعتی #بادام‌باغ_کابل

میوه تازه در #بیست‌وچهارمین_نمایشگاه_محصولات_زراعتی

سبزیجات تازه در #بیست‌وچهارمین_نمایشگاه_محصولات_زراعتی

آلبوم ویژه

از روز جهانی غذا با نمایش غذا‌های محلی در وزارت زراعت تجلیل شد

بیست‌وچهارمین نمایشگاه زراعتی بادام‌باغ افتتاح شد

سبزیجات تازه در بیست و چهارمین نمایشگاه زراعتی

انگور در بیست و چهارمین نمایشگاه زراعتی

انار در بیست و چهارمین نمایشگاه زراعتی

زعفران در بیست و چهارمین نمایشگاه زراعتی

یک آلبوم گُلچین از بیست‌چهارمین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام‌باغ کابل.

میوه خشک در بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه محصولات زراعتی

آلبوم ویژه از بیست‌چهارمین نمایشگاه محصولات زراعتی

#بیست‌وچهارمین_نمایشگاه_محصولات_زراعتی ۲۴ تا ۲۷ میزان ورود برای همه آزاد است

Pagination