گالری رسانه

جزییات خرید و توزیع ماشین‌های خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی!

سخنرانی داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت در پارلمان

مستند زراعت بلخ

آلبوم تصویری از شماری از سردخانه‌های صفرانرژی برای نگهداری سیب و ذخیره‌گاه‌های کچالو در ولایت دایکندی که به تازه‌گی تکمیل شده است.

مالته ولایت ننگرهار

بخشی از بیانیه‌ی داکتر انورالحق احدی سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت در ولسی جرگه!

فصل برداشت حاصلات نارنج در ننگرهار- عکاس: شجاع نوری

چکوتره‌ی ولسوالی کامه‌ی ولایت ننگرهار- عکاس شجاع نوری

۹باب ذخیرگاه‌ پیاز در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای اساسی پروژه حمایت از اولویت ملی دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

امسال به ۲۸۰هزار دهقان تخم اصلاح شده گندم توزیع می ‌شود

آغاز کمپین واکسین حیوانات خانگی

(CLAP)گزارش در مورد برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم

کارکردها و فعالیت‌های پروژه‌ی مدیریت محصولات زراعتی وزارت زراعت در یک نگاه!

سردخانه‌های سیب و انار

کمربند سبزکابل

Pagination