گالری رسانه

فصل برداشت حاصل انگور در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب‌. انگور و کشمش قیصار دارای شهرت ملی و بین المللی می‌با

جریان سفر وزیر زراعت به ولایت نورستان جهت بررسی وضعیت زراعت و مالداری و حفاظت از جنگلات

جلسه اداری وزارت زراعت برگزار شد

سفر مولوی عطاء الله عمری وزیر زراعت به ولایت کنر جهت بررسی وضعیت زراعت و مالداری و حفاظت از جنگلات

افزایش حاصلات باغ‌های سیب ولایت غزنی به روایت تصویر

آغاز کمپاین مبارزه علیه بیماری کانگو در کابل از سوی وزارت زراعت

روند سهل‌سازی پروسه‌های اداری در وزارت زراعت آغاز شد

مستند تلویزیون ملی که در همکاری با وزارت زراعت در مورد تلاش‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

رییس منابع بشری وزارت زراعت معرفی شد

آغاز مرحله دوم تطبیق واکسین بیماری جلدی حیوانات (LSD) در کشور

باغ‌های شفتالو که در چند سال اخیر در ولایت هلمند ساخته شده سر حاصل آمده

آغاز مرحله دوم تطبیق واکسین بیماری جلدی حیوانات (LSD) در کشور

مزارع توت زمین در ولسوالی شکردره ولایت کابل به روایت تصویر

کشتزارهای گندم در ساحه کانال ننگرهار به روایت تصویر

جریان جمع آوری و تهیه مواد خوراکه حیوانی در ساحه کانال ننگرهار به روایت تصویر

سخنرانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در افتتاح بیشت و هشتمین نمایشگاه بهاری 1402بخش دوم

Pagination