گالری رسانه

کمپین ملی نهال‌شانی نهال غرس می‌کنم، تا بتوانم نفس بکشم. ۲۰ حوت روز ملی نهال‌شانی

پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD)

فعالیت‌های وزارت زراعت در بخش مالداری در سال ۱۳۹۹

خبر خوش: جشن دهقان و نمایشگاه زراعتی امسال برگزار می‌شود

دست‌آورد‌های وزارت زراعت در عرصه‌ی آبیاری در سال مالی ۱۳۹۹

فعالیت‌های عمده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در بخش زراعت، سال مالی۱۳۹۹

عکس‌هایی از جریان برنامه‌ی حساب‌دهی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به ملت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت

کنفرانس حساب دهی دولت به ملت!

نمایشگاه بزرگ زعفران به روایت تصویر

حاصلات سبزخانه‌های هرات امسال نسبت به سال قبل افزایش یافته است

۱۹۲ سبزخانه و قوریه در ننگرهار به بهره‌برداری سپرده شد

سفر وزیر زراعت به ننگرهار

تولیدات وطنی در نمایشگاه زراعتی ننگرهار

نارنج کندهار

تولید پرافتخار افغانستان: زعفران مرغوب هرات

فیصله‌های شورای عالی اقتصادی

Pagination