همه داوطلبی ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۰:۲۰
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک اجناس و وسایل کنترول حریق جنگل ضرورت ریاست جنگلات

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/-191/99

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطل . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۸:۴۰
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک بسته لوازم جمع آوری شیر (Dairy Tool Kit)

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-004

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۲:۳۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک بسته لوازم پروسس غذایی (Food Processing Kit)

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-003

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۲:۳۰
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار دو تعمیر کلنیک حیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی‌های خاک جبار و چهار آسیاب

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دو تعمیر کلنیک حیوانی تیپیک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۲:۱۹
Background image

دعوت به داوطلبی : احداث فارم مرغداری کوچک ۲۰۰ قطعه‌ای واقع فارم بادام باغ

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه احداث فارم مرغداری کوچک ۲۰۰ قطعه‌ای . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۲:۱۴
Background image

دعوت به داوطلبی: ترمیم دیوار محوطه آمریت لابراتوار تولید واکسین حیوانی واقع فارم بادام باغ

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم دیوار محوطه آمریت لابراتوار . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۲:۸
Background image

دعوت به داوطلبی: عمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت ۳۰۰۰ تن با دو باب اتاق اداری معه یک باب تشناب و چاه سپتیک

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۱:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار سیستم آبیاری چهاده گالیان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۱:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار دیوار محافظوی گبیونی بادوان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد . . .

Pagination