همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۹:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم وزارت زراعت، آبیاری و . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۶:۱۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری زرغون شار واقع قریه زرغون شار ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP  وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۶:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری قلعه گولی واقع قریه گولی ولسوالی بگرام ولایت پروان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۶:۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری ۵۰۵۰۰ چوچه مرغ‌ها مورد ضرورت ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۵:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری سواتی واقع قریه سواتی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۱۵:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: شبکه آبیاری چکری واقع قریه چکری ولسوالی خاک جبار ولایت کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۸:۳۴
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار یک پلچک و ۲۱۰ مترکانال قریه آبگرمک، اعمار ۳۲ متر دیوار محافظوی قریه توتک و اعمار ۱۸۰ متر کانال

شماره داوطلبی: MAIL/UNDP/CBARD-W/NCB-CW-2020-4

پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی وزرات زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۶ - ۹:۲
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری ۲۰۰ متریک تُن خوراکه حیوانی برای ولایات

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/31042020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۱:۵
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه و تدارک بسته وسایل جوابگوی برای حوادث به سطحه قریه

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-005

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان . . .

Pagination