همه داوطلبی ها

Background image

پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل همراه با ۹۰۰ حلقه کارتریج آن برای درختان مثمر

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۵۰۰۰۰۰ قطعه لیبل همراه با ۹۰۰ . . .

Background image

پروسه داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به اندازه ۱۰۰ متر طور برمه ای

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/277/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه . . .

Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار یک باب برج برق برای ساحه بینی حصار ولایت کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

Background image

پروسه داوطلبی تدارک دو دوز واکسین بروسلوز نوع Rev-1 وبروسلوز نوع S-19

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی : MAIL/PD/NCB/G181/98/Rebid

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه . . .

Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار ترناب و کانال جولکی مرکز ولایت سرپل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد . . .

Background image

پروسه داوطلبی پروژه اعمار ۴ باب قوتن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/232-01-02-03-04/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در . . .

Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد، پروژه تدارک 40 قلم اجناس تجهیز سرور روم مرکزی، پاور روم و توسعه شبکه به انتی ویروس

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه  تدارک 40 قلم اجناس . . .

Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد، پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه و چاپ لوازم آگاهی دهی ضرورت پروژه NHLP

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه و . . .

Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تا سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

Pagination