همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۴:۵۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولسوالی مرکز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۳:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه اعمار دیوار دیولان گیبون وال ولسوالی جلریز

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۳:۳۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه کار باقی مانده پروژه اعمار دیوار احاطه فارم مالداری بینی‌حصار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۳:۲۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: سیستم آبیاری سولری قسمت حصار1 و 2 واقع قریه کوزه کلا و سیدآباد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۰:۵۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه سیستم آبیاری سولری سرکانو للمه قریه للمه ولسوالی سرکانو

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۵:۵۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری پای مشهد افغانی واقع قریه پای مشهد افغانی ولسوالی دولت آباد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۴:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری حاجی احمد شاه واقع قریه قلعه نصرو ولسوالی بگرام

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری . . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۴:۴۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری لوازم و تجهیزات مرغداری

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت ومالداری به اشترام مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و . . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۳:۳۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری لوازم وتجهزات مورد ضرورت مراکز سرد کننده شیر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

Pagination