اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار، تحت شماره تشخصیه  AF/MAIL/EAT-B053-CW-RFB را به شرکت ساختمانی و سرک‌سازی نوی احمدی دارنده جواز نمبرD-4872 آدرس شرکت جلال‌الدین مارکیت کارته نو کابل، افعانستان به قیمت مجموعی مبلغ 41,237,755.00  (چهل و یک میلیون و دو صدو سی و هفت هزارو هفت صدو پنجاه و پنج افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ده (10) روز کاری طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری وفق احکام شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

محمد الله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات

اسناد

053.pdf
english_053.pdf