دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۳:۴۳
Background image

سکرتر معینیت زراعت و مالداری

عنوان وظیفه: سکرتر معینیت زراعت و مالداری بست: ۴ وزارت یا اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش مربوطه: معینیت زراعت ومالداری

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۱:۷
Background image

مدیریت عمومی اجرائیه معینیت زراعت و مالداری

عنوان وظیفه: مدیریت عمومی اجرائیه معینیت زراعت و مالداری بست: 4 وزارت یا اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۵:۴۸
Background image

آمریت احصائیه ارقام و معلومات(-فراه-بلخ)

عنوان وظیفه: آمریت احصائیه ارقام و معلومات(-فراه-بلخ)   بست: 3   وزارت یا اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۵:۴۸
Background image

آمریت تحقیقات اصلاح و تقویه خاک

آمریت تحقیقات اصلاح و تقویه خاک

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۵۷
Background image

متخصص تنظیم ارزش افزایی پسته

متخصص تنظیم ارزش افزایی پسته

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۵۳
Background image

مدیریت عمومی پلان و گزارش دهی

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی معلومات کلی پست

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۴۷
Background image

متخصص بهره برداری و ارزش افزائی نباتی طبی

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی معلومات کلی پست

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۴۰
Background image

متخصص(GIS و Remote Sensing) تنظیم آبریزه‌ها

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی معلومات کلی پست

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۹:۱۱
Background image

عمله

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی معلومات کلی پست

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۹:۶
Background image

دریور

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی معلومات کلی پست

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۸:۵۱
Background image

ویرینگ کار

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی معلومات کلی پست

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۱:۳۹
Background image

متخصص تنظیم پارک های ملی ساحات حفاظت شده

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ تاریخ ختم چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۱:۸
Background image

متخصص سروی پلان گذاری و حفاظت انواع حیات وحش

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ تاریخ ختم چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۱:۴
Background image

انجنیر دیزاین آبریزه

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ تاریخ ختم چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۱:۰
Background image

متخصص سروی تثبیت ساحات حفاظت شده

لایحه وظایف پست‌­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص سروی تثبیت ساحات حفاظت شده

بست:

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۰:۴۸
Background image

آمریت پلان و احصائیه ولایت هرات

 

لایحه وظایف پست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت پلان و احصائیه

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۰:۳۸
Background image

آمریت امور زراعتی ولایت غور

لایحه وظایف بست‌‌های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت امور زراعتی  ولایات( غور (

بست:

. . .
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۱:۵۲
Background image

آمریت تنظیم آبریزه ها

. . .

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت تنظیم آبریزه ها

بست:

۳

Pagination