متخصص(GIS و Remote Sensing) تنظیم آبریزه‌ها

content_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۴۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص(GIS و Remote Sensing) تنظیم آبریزه ها

بست:

4

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمریت تنظیم آبریزه ها

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

07/03/1398

کود:

12-10-90-39

هدف وظیفه:

تهیه و ترتیب نقشه های ستلایتی جنگلات، علفچرها، نباتات طبی، حیات وحش و ساحات حفاظت شده به منظور دریافت معلومات همه جانبه در مورد وضعیت منابع طبیعی در کشور و تنظیم پایدار آن.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت؛
 2. جمع آوری تمام معلومات و ارقام موجود از ریاست منابع طبیعی و درجه بندی آن برای تحلیل و ارزیابی آن توسط سیستم GIS و ریموتسنسنگ؛
 3. تفکیک و صنف بندی آبریزه ها به اساس حدود طبیعی به آبریزه های جامعه خورد، متوسط و بزرگ؛
 4. تعین حدود آبریزه های کوچک(محلی) و تفکیک ساحات مختلف به اساس نوع فرش نباتی از قبیل جنگل، علفچر و غیره؛
 5. تفکیک ساحات تخریب شده منابع طبعی با استفاده از روش جی ای اس و ریموت سنسنگ؛
 6. تهیه و ترتیب نقشه ها برای سروی های ساحوی و تهیه و ترتیب اطلس آبریزه ها؛
 7. تهیه و نگهداری معلومات ماهواریی در پورتل منابع طبعی وتحلیل و تجزیه معلومات ماهواریی برای استفاده در پروسه تنظیم منابع طبیعی؛
 8. تشخیص ساحات شدیدا آسیب پذیرمنابع طبیعی غرض اقدامات بعدی؛
 9. تهیه مواد جهت بلند بردن سطح آگاهی پرسونل در بخش جی آی اس و ریموت سنسنگ و سروی اراضی برا ی کارمندان ریاست منابع طبیعی در سطح مرکز و ولایات؛
 10. حصول اطمینان و  وارسی فعالیتها به طور متداوم .
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه ؛
 12. اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: مدیریت منابع طبیعی، جیودوزی و کارتوگرافی، جنگلات، اقتصاد، زمین شناسی، ریموت سنسنگ، جغرافیه، انجنیری سیول، محیط زیست، جیولوژی وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه درامور مدیریت منابع طبیعی، جیودوزی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست.
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری( و آشنایی به زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده.