برنامه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۷ - ۱۲:۳۱
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۵:۱۸

صندوق انکشاف زراعت (ADF)

صندوق انکشاف زراعت یک نهاد مالی دولتی بوده، که جهت ارایه خدمات قرضه‌دهی به سکتور زراعت ایجاد گردیده است. مشتریان مورد هدف این صندوق، شامل زارعین بازرگانی کوچک، کار و بارهای زراعتی، که در

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۰:۳۰

Pagination