پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی

mail-admin
پروژه اضطراری زراعت و مصونیت غذایی

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

Emergency Agriculture and Food Supply Project ATS))

نام پروژه:

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

موقعیت:

۳۴ ولایات افغانستان

تمویل کننده:

بانک جهانی

مدت پروژه:

دو سال (اگست ۲۰۲۰ الی  جولای ۲۰۲۲)

تطبیق کننده:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری بانک جهانی

بودیجه مجموعی:

۱۰۰ میلیون دالر امریکایی

هدف پروژه

هدف پروژه حمایت از بهبود سیستم های آبیاری و حمایت از زنجیره تولید مواد غذایی جهت حل مشکلات بوجود آمده از بحران کرونا درکشور می باشد.

شاخص ها کلیدی پروژه:

  • تولید محصول گندم در ساحات تحت پوشش  پروژه ( ۱۵٪ افزایش خواهد یافت)
  • به تعداد ( ۶۰۰۰۰۰ ) دهقان بسته های تخم بذری گندم را که از طرف پروژه تهیه می گردد بدست می آورند.
  • دسترسی ( ۶۱۰۰۰ )  مرد ( ۲۲۰۰۰ ) خانم به به وسایل و ابزار زراعتی و خدمات مورد نیاز در بخش های متذکره

معرفی  پروژه :

پروژه پیشنهادی برای اولویت های مشخص شده توسط جمهوری اسلامی افغانستان برای کاهش اثرات بحران COVID-19 که دارای تأثیر چند بعدی ، تشخيص‌ دهنده‌، اما شدید در کل اقتصاد کشور است پاسخ می دهد. چارچوب پروژه  متذکره شامل چهار بخش زیر است:

اهداف اساسی: 

هدف پروژه حمایت از بهبود سیستم های آبیاری و حمایت از زنجیره تولید مواد غذایی جهت حل مشکلات بوجود آمده از بحران کرونا درکشور می باشد.

بخش های اساسی پروژه:

بخش الف: مدیریت زنجیره یی تامین مواد غذایی (ناشی از بحران ویروس کرونا)

بخش ب: در این بخش حمایه و تقویه بخش متضرر شده تجارتی  مورد فراهمی غذا برای محصولات غذایی پشتیبانی و تقویت می کند  تمرکز به  گندم اما نه منحصر به آن. زنجیره های تأمین  کننده مواد غذایی ناشی از بحران ویروس کرونا کسانی هستند که سهم بسزایی در مصرف مواد غذایی خانواده های افغان دارند ، و همزمان تحت تأثیر بحران شدید ویروس   COVID19 قرار گرفته اند. با توجه به تراکم آرد ګندم در دستر خوان افغانها بنا توجه جدی به آرد و گندم خواهد شد.

بخش ج: این بخش همچنین از دست اندرکاران کلیدی که در امتداد و تأمین زنجیره بذری فعال اند پشتیبانی خواهد کرد

برای حصول اطمینان از تولید به موقع و با کیفیت و در دسترس بودن تخم های های اصلاح و تصدیق شده برای دهاقین کم زمین

بخش د: مدیریت پروژه:

این بخش روند کاری پروژه را  مدیریت و نظارت می کند.

اسنادها:

لنک‌ها: