ریاست ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۱۲:۹

ریاست عمومی منابع طبیعی

دافغانستان اسلامی جمهوری دولت             دولت جمهوری اسلامی افغانستان

دکرهنی، اوبولگولو او مالداری وزارت        وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۳۵

ریاست مالی و حسابی

معینت مالی و اداری

 ریاست مالی و حســـــــابی

                        وظایف و مسوولیت‌های ریاست مالی و حسابی وزارت زراعت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۲۲

ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها

معرفی ریاست های پلان و هماهنگی برنامه‌ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۱:۳۲

ریاست تفتیش داخلی

خلص معرفی اداره:

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۱۰

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

پیشینه:

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در 1390 در چارچوب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث یک ارگان اطلاعاتی و نشراتی آغاز به فعالیت کرد و برابر با اهداف، پالیسی، استراتژی و پلان‌های طرح شده‌ی وزارت ز

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۴:۱۷
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۹:۱

ریاست منابع بشری

فورم شکایات کارمىدان:

Pagination