ریاست ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۹:۲۸
چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷ - ۱۵:۱۴
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۱۳:۴۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۹:۵۱

ریاست توسعه باغداری

معرفی ریاست توسعه باغداری:

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۹:۴۷

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی

معرفی آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی :

 

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۹:۳۸
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۰:۹

ریاست انکشاف کوپراتیف‌های زراعتی

معرفی ، دیدگاه ، مقاصد و ماموریت ریاست انکشاف کوپراتیف های زراعتی:

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۳ - ۱۶:۲۸

آمریت جندر

معرفی مختصر آمریت جندر

Pagination