ریاست ها

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۱۰

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

پیشینه:

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در 1390 در چارچوب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث یک ارگان اطلاعاتی و نشراتی آغاز به فعالیت کرد و برابر با اهداف، پالیسی، استراتژی و پلان‌های طرح شده‌ی وزارت ز

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۴:۱۷

ریاست نظارت و ارزیابی

خلص معرفی اداره

ریاست نظارت و ارزیابی در سال ۱۳۸۵ مطابق ماسترپلان زراعتی و استراتژی وزارت در چوکات ریاست عمومی پلان و پالیسی به اساس حکم مقام محترم وزارت ایجاد گردید.

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۹:۱

ریاست منابع بشری

فورم شکایات کارمىدان:

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹ - ۱۵:۴۷

ریاست زراعت ولایت کابل

معرفی ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت کابل

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۱۲:۱۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۹ - ۱۲:۵۴

ریاست اقتصاد خانواده

تاریخچه ریاست اقتصاد خانواده:

ریاست اقتصاد خانواده درسال ۱۳۵۰ تاسیس و الی سال ۱۳۸۴ بنام مدیریت عمومی تدبیرمنزل در چوکات ریاست ترویج فعالیت می‌نمود.

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۳:۲

ریاست احصایه زراعتی و تنظیم معلومات

وظایف اساسی ریاست

احصاییه زراعتی و تنظیم معلومات

هـــدف:

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۳:۲

ریاست انکشاف سکتور خصوصی

فعالیت‌های ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

مقدمه:

Pagination