ریاست ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۹:۵۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۹:۴۷

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی

معرفی آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی :

 

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۹ - ۹:۳۸
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۱۲:۹

ریاست عمومی منابع طبیعی

معینیت آبیـــــــاری و منابع طبیعی

ریاست عمـــومی منابع طبیعی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۳۵

ریاست مالی و حسابی

معینت مالی و اداری

 ریاست مالی و حســـــــابی

                        وظایف و مسوولیت‌های ریاست مالی و حسابی وزارت زراعت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۲۲

ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها

معرفی ریاست های پلان و هماهنگی برنامه‌ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۱:۳۲

ریاست تفتیش داخلی

خلص معرفی اداره:

Pagination