ریاست ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۷:۳۹

ریاست عمومی منابع طبیعی

دافغانستان اسلامی جمهوری دولت             دولت جمهوری اسلامی افغانستان

دکرهنی، اوبولگولو او مالداری وزارت        وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۰:۵

ریاست مالی و حسابی

معینت مالی و اداری

 ریاست مالی و حســـــــابی

                        وظایف و مسوولیت‌های ریاست مالی و حسابی وزارت زراعت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۹:۵۲

ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها

معرفی ریاست های پلان و هماهنگی برنامه‌ها

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۷:۲

ریاست تفتیش داخلی

خلص معرفی اداره:

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۹:۴۰
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۹:۴۷
دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۰ - ۴:۳۱

ریاست منابع بشری

فورم شکایات کارمىدان:

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۹ - ۱۱:۱۷

ریاست زراعت ولایت کابل

معرفی ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت کابل

Pagination