ریاست صحت حیوانی

mail-admin
ریاست صحت حیوانی

معرفی!

ریاست صحت حیوانی در چوکات وزارت زراعت ،آبیار ی و مالداری با داشتن ۷۵ نفر در مرکز و تعداد ۱۴۰ نفر مسلکی وترنری در سطح ولایات فعالیت های خویش را در چوکات قوانین و مقررات به شرح  ذیل انجام میدهند

 • لابراتوار مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی و بتعداد 26 لابراتوار ولایتی .
 • لابراتوار تولید واکسین های حیوانی در مرکز.
 •  13 مرکز قرانطینی در بنادر رسمی و گمرکات در سطح کشور.
 • فعالیت مفتشین کنترول محصولات صحی حیوانی در مرکز و 34 ولایت کشور .
 • سیستم  بررسی و ارزیابی کلنیک های حیوانی سکتوری و موسساتی  در مرکز و 34 ولایت کشور .
 • سیستم  قرارداد های صحی وترنری در مرکز و 34 ولایت کشور .
 •  سیستم سرویلانس فعال و غیر فعال در سطح  مرکز و34 ولایت کشور.
 •  سیستم راپوردهی امراض ساری و زونوزبه سطح ملی و بین المللی (OIE,FAO,EU,MOPH,MAIL )
 • عرضه خدمات صحت حیوانی از طریق  بیشتر از  1282 باب کلینیک صحت حیوانی در سرتاسر کشور

دورنما:

 • ازدیاد درنفوس ومحصولات  صحی وباکیفیت حیوانی از طریق کنترول امراض ساری حیوانی و زونوز     ( امراض مشترک بین انسان وحیوان ) وبلاخره داشتن حیوان سالم، محصول سالم و جامعه سالم

اهداف:

 • تامین صحت حیوانات كشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای  ساری خصوصا بیماری های زنوز ( مشترک بین حیوان و انسان) و قرنطین حیوان بیمار.
 • بررسی بیماریهای حیوانات و پرنده گان, شناسائی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.
 • كمک به ارتقا سطح صحت عمومی از طریق نظارت صحی بودن كشتارگاهها , مراكز تولیدو بسته بندی, توزیع و عرضه تولیدات حیوانی .
 • کمک و همكاری با وزارت صحت عامه در بخش مبارزه و آگاهی دهی از  بیماریهای زنوز.
 • اظهار نظر و نظارت  فنی و مسلکی در مورد ساخت , ورود ، صدور و فروش انواع ادویه, واكسین, سیرم و مواد بیولوژیكی مخصوص حیوانات.
 • - تقویت و توسعه بخش خصوصی وترنری.

گزارشات شش ماهه بخش بودجه انکشافی سال 1399

 1. تهیه ،خریداری، انتقال وتطبیق مقدار (1,687,000 )‌ دوز دو نوع واکسین بروسلوز برای کمپاین در 25 ولایت (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، وردگ، غزنی، پکتیا، بامیان، پکتیکا، سمنگان، بدخشان، تخار، خوست، کندز، دایکندی، کندهار، هلمند، زابل، ارزگان، نورستان، جوزجان، فاریاب، سرپل وبغلان)
 2. تهیه وخریداری مقدار 1932500 دوز واکسین طاعون حیوانات نشخوار کننده گان کوچک PPR به  سطح کشور
 3. تهیه وخریداری مقدار 24000 دوز واکسین سگ دیوانه  Rabies در ولایات که مریضی شیوع می نماید.
 4. تهیه ،خریداری اتقال وتطبیق مقدار (100000) دوز واکسین طبق  FMD در ولایات( کابل، هرات ، لوگر،پروان، میدان وردک، کندهار، کندز،ننگرهار و بلخ).
 5. ارسال بودجه برای تطبیق کمپاین واکسیناسیون حیوانات و ارسال راپور ها وسمپل ها در سطح کشور.
 6. اعمار تعمیر تیپیک یک اطاقه کلینیک حیوانی در ولایت کابل  دوباب و در ولایت کندزیک باب که در پروسه ارزیابی قرار دارد.
 7. اعمار فارم مرغداری برای لابراتوار تولید واکسین که در پروسه ارزیابی قرار دارد.
 8. نصب راه زینه حلقوی ،اعمارمکان جینراتورونصب آن ، جویچه عقب دیوار، کابین دهلیزمعه کاشی کاری وکانکریت ریزی راه رو تحویل خانه تعمیر لابراتوار که در پروسه ارزیابی قرار دارد.
 9. امور ترمیماتی احاطه  دیوار لابراتوار تولید واکسین که در پروسه ارزیابی قرار دارد.
 10. خریداری ونصب ذخیره  20000 لیتر برای آب  آشامیدنی با نلدوانی آن که در پروسه ارزیابی قرار دارد.
 11. تجهیز، تکمیل وایجاد تقویه سیستم سرتفیکیت صحی وترنری بشکل الکترونیکی در  بنادر رسمی ومیدان های هوائی کشور که در طی مراحل تدارکاتی است
 12. تهیه وخریداری 25 تجهیزات ،‌سامان وآلات ومواد لابراتواری که در پروسه تدارکاتی قرار دارد.
 13. تهیه وخریداری 40 قلم مواد لوژستیکی ولابراتواری که در پروسه ارزیابی قرار دارد.
 14. تهیه وخریداری مقدار 10000 لیتر تیل دیزل برای جنراتور حمایوی لابراتوار های صحت حیوانی درپروسه عقد قرارداد است.

گـــــزارش شش ماه اول سال 1399 بخشهای آمریـت وقــایه وکــنترول امراض حیـــوانی

  آمریت وقایه وکنترول امراض دارای چهار مدیریت ( قرنطین، اپیدمیولوژی، تعهدات صحی وبررسی، ارزیابی وهم آهنگی) میباشد که ذیلأ گزارش آنها به ترتیب تقدیم میگردد.

الف: مدیریت عمومی قرنطین وصحت عامه وترنری

دربخش واردات:

6093 تن گوشت مرغ، 1296 تن گوشت گاومیش398 تن پاچه گاومیش354 تن جگر 10571101قطعه چوچه مرغ 629242321بیضه تخم مرغ  3680تن خوراکه طیور 481 تن روغن صنعتی 8309کارتن 46قلم ادویه حیوانی 9072360دوز واکسن مختلف حیوانی 94411 قطعه مرغ گوشتی 200 تن خوراکه حیوانی 9000 جلدپوست گاوی 4180 حلقه روده 6 قلاده سگ  976 کیلو پیپت القاع مصنوعی و 316 سمپل ازاقلام وارداتی فوق اخذ وبه لابراتوار مرکزی وترنری  ارسال گردید.

 

دربخش صادرات:

25026 مترمربع قالین 93065جلد پوست گاو94000۰جلدپوست بزی 98532حلقه روده گوسفندی 141798کیلو پت کرک 4000جلد پوست قره قل  5860کیلو پشم گوسفندی 44620کیلو غوزه ابریشم11008کیلو نخ پشمی13000کیلونخ پشمی 1633کیلوشکمبه 4 گرام سم کژدم   169 قلاده سگ 230 ورق  سرتفیکیت صحی وترنری  توزیع گردید.

208494 لاشه حیوان16077060  کیلو گوشت مرغ،  8790230 بیضه تخم مرغ ،1047662 کیلو لبنیات  تفتیش صحی گردیده وبتعداد (353) اعضای داخلی غیرقابل استفاده محوگردید.

برای 38 شرکت وارداتی محصولات حیوانی وادویه جات حیوانی و16 باب دوکان ادویه فروشی  اجازه نامه آن تمدید گردید.

32 ورق سرتفیکیت صحی وترنری به محصولات صادراتی توزیع گردید

1600 کیلوگوشت مرغ فاسد شده هدرگردید

به 80 قلم ادویه وارداتی فورم هرمحموله توزیع گردید

556 کیلوگوشت یخزده مرغ تاریخ گذشته هدرگردید.

160 کارتن تخم مرغ بی کیفیت وخراب درناحیه چهارم توسط هیت این ریاست وریاست صحت محیطی شاروالی درمحوطه ان ریاست هدرگردید

کنترول ازادویه فروشی ه وقصابی هاسردخانه هاومراکزنگهداری وفروش محصولات حیوانی  نواحی مختلف شهرکابل صورت گرفت.

مفتشین صحی وترنری درحال هدرنمودن گوشت وتخم مرغ بی کیفیت وتاریخ گذشته

asd

 

dfg

 

  داکترموظف بخش قرنطین درحال هدرنمودن گوشت های مرغ بی کیفیت وتاریخ گذشته

hg

 

fsg

 

sad

 

شب

 

ب:  مدیریت عمومی اپیدمیولوژی ومجادله علیه امراض

 1. تهیه میکانیزم های تطبیق برای برنامه های کنترول بیماری های طبق ،طاعون نشخوار کننده گان کوچک ،برسلوز ،تب کانگو و سگ دیوانه .
 2. دریافت حدود ۲۵۰۰ فورم راپور دهی مرض از ۳۴ ولایت کشور و داخل نمودن آنها در دیتابیس موجوده اپیدمیولوژی
 3. تحلیل و تجزیه ۲۵۰۰ راپور مواصلت ورزیده از ۳۴ ولایت کشور و تهیه راپور آن به شکل منظم و ارائه آن به مقامات وترنری
 4. تهیه و داخل نمودن راپور های وضعیت صحت حیوانی به سازمان جهانی صحت حیوانی (OIE) به شکل منظم
 5. توزیع وتطبیق واکسین طبق در ۹ ولایت
 6. توزیع وتطبیق واکسین های طاعون نشخوار کننده گان کوچک وبرسلوز در ۱۲ ولایت
 7. تطبیق مرحله بهاری کنترول تب کانگو در34 ولایت کشور ازبودجه انکشافی 1399
 8. بررسی از تطبیق برنامه های کنترولی امراض ذکر شده
 9. تهیه پلان جامع انکشافی زراعت (CAD-NPP)به اساس الویت های بخش صحت حیوانی برای  پنجسال جهت مبارزه با امراض بدون سرحد و اجرای سرویلانس های فعال مطابق به فارمت ارسال شده وزرات مالیه .
 10. اشتراک درجلسات تخنیکی کنترول امراض حیوانی وزونوز درریاست صحت حیوانی ووزارت محترم صحت عامه.

ج: مدیریت عمومی تعهدات صحی

 • تمدید قرارداد 9 ماهه با 76کلینیک صحت حیوانی در(8) ولایت کشور به کمک مالی پروژه ملی باغداری ومالداری (NHLP) بانک جهانی جهت راپوردهی امراض ساری حیوانی وارسال نمونه های مریضی.
 • تمدید قرارداد  12 ماهه جهت راپوردهی امراض ساری باارسال نمونه های مریضی با 163 کلینیک صحت حیوانی در 25 ولایت از بودجه انکشافی وزارت زراعت.
 • پرداخت حق الزحمه سال1398 بابت تطبیق واکسن بروسلوز ویک ربع تعهدات صحی به کلینیک های صحت حیوانی به کمک مالی پروژه ملی باغداری ومالداری.
 • رسیده گی به مکاتب ارسالی ولایات.
 • تعقیب وپیگری از پروگرام تعهدات صحی از 34 ولایت ذریعه ایمل وتیفلون.
 • توزیع سامان ولوازم سمپل گیری به 34 ولایت کشور.
 • اشتراک در کمیته تخنیکی ریاست در جلسات عادی واضظراری آن.
 • اشتراک در جلسات هم آهنگی با انجیوها وسکتورخصوصی.
 • ترتیب وتنظیم حاضری ها ربع دوم وسوم وچها رم 1399 برنامه تعهدات صحی به خاطر پرداخت حق الزحمه وارسال آن به پروژه NHLP .
 • ترتیب وتنظیم حاضری ها واسناد پرداخت حق الزحمه واکسن بروسلوزمربوط 19 ولایت وارسال آن به پروژهNHLP.

سهمگیری درکنترول وبررسی عمومی مارکیت ها ودکاکین ادویه وواکسین های حیوانی شهرکابل

 

د: مدیریت بررسی،ارزیابی وهم آهنگی

 • توزیع جواز به مسئولین کلینیک ها ی حیوانی                             32 نفر
 • تمدید جواز های سابقه بعد از ختم میعاد مشخص                         217 نفر
 • بررسی وارزیابی از کلینک های حیوانی در ولایت کابل                    15 باب

2 .بخش آمریت لابراتوار تشخیص امراض حیوانی :  

 1. به تعداد 4072 تست بالای 2335 نمونه های مختلف النوع به منظور تعین کیفیت و تشخیص بیماری ها در لابراتوار مرکز اجرا شده
 2. اجرای 26977 معاینه لابراتواری بالای نمونه 14890 های تست شده در لابراتوار های ولایات
 3. مجموعآ به به تعداد 2 نفر از کارمندان ریاست خاکشناسی برای مدت15 روز در بخش مایکروبیولوژی آموزش داده شد.
 4. با یکنفر از استادان فاکولته وترنری در بخش موجودیت انتی بیوتیک در گوشت تحقیق صورت گرفت.
 5. برای 7 تن ازکارمندان لابراتوار مرکزی در بخش تست نمونه های کرونا آموزش داده شد.
 6. به تعداد سه عدد SOP برای تست های مختلف لابراتواری مطابق به ستندرد های بین المللی تهیه گردید.
 7. به تعداد 20 تست پروفیشنسی یا تست های کوالیتی کنترول که از کشور انگلستان جهت تعین کیفیت تست های این لابراتوار ارسال گردیده بود تست و نتیجه دوباره برایشان ارسال گردید.
 8. به تعداد 4500 نمونه انسانی به منظور تشخیص بیماری COVID-19 تشیخص گردید.
 9. بخش تشخیص بیماری کرونا در این لابراتوار فعال گردید.
 10. تست 100 نمونه گوشت از نواحی مختلف ولایت کابل به منظور تست موجودیت انتی بایوتیک در گوشت.
 11. نیکروپسی یک دانه سگ به منظور دریافت علت مرگ آن
 12. به تعداد 445 پلیت میدیا جامد و 93 تیوب میدیا مایع و 2850 ملی لیتر ریجنت به منظور استفاده لابراتوار تهیه گردید.
 13. به مقدار 250 ملی لیتر خون از حیوانات تجربوی به منظور تهیه میدیا ها جماوری گردید.
 14. تولید 300 لیتر آب مقطر به منظور استفاده روزمره لابراتوار.
 15. جهت کوالیتی کنترول لابراتوار یک تعداد اسناد تهیه گردید.
 16. از بین بردن بیشتر از 50 خریطه مواد بیماریزایی در انسینراتور به صورت فنی
 17. از بین بردن 66 کارتن مواد و دواهای تاریخ گذشته به صورت فنی ذریعه ماشین انسنراتور
 18. تهیه مواد ضدعفونی برای دواپاشی(ضدعفونی)نمودن دفاتر داخل وزارت و لابراتوار خاصتآ بخش تشخیص کرونا
 19. برای ۳ نفر از کارمندان لابراتوار های ننگرهار و کنر آموزش ۲۰ روزه در لابراتوار دایر گردید.
 20. چهار نفر از کارمندان این لابراتوار جهت اشتراک در ورکشاپ های آموزشی به کشور های خارجی ارسال گردید.
 21. همکاری های تخنیکی با لابراتوار های ولایات به شکل دوامدار صورت گرفته
 22. تهیه لست ضرورت های لابراتوار برای سال ۱۳۹۹
 23. نصب پارتیشن در داخل لابراتوار مرکزی به منظور تجرید بخش تشخیص بیماری کرونا
 24. تحقیق در باره سطح انتی بادی بیماری کانگو و کیوفیور در 500 حیوان از 5 ولسوالی ولایت ننگرهار.

3 .بخش آمریت لابراتوار تولید واکسین های حیوانی:  

1- مراحل تولید واکسین انترکس.

2-مراحل واکسین انتروتوکسیمیا .

3-ترتیب مقرره آمریت لابراتوار تولید واکسین های حیوانی و ارسال آن به تقنین وزارت.

4-تکمیل و طی مراحل مالی و تدارکاتی تهیه و خریداری پرزه جات وسایل لابراتواری.

5- پبگیری وفراهم آوری بودجه انکشافی سال ۱۳۹۹  .

6-شتوشو، تعقیم ،پاک کاری اطاق های لابراتوار ،بسته بندی سامان آلات.

7- تولید واکسین انترتوکسیمیا به مقدار (۱۴۷۸۴۰)دوز  .

8-فرستادن اسناد به پروژه محترم کلپ و پیگیری آن .

9- تولید واکسین انترکس بمقدار (۱۵۶۰۰۰)دوز بعداز تست های لازمه کنترول کیفیت برای معتمد تسلیم داده شد.

10- اجرای تست های کنترول کیفیت بالای واکسین تولیدی انتروتوکسیمیا .

11- اجرای تست های کنترول کیفیت بالای واکسین تولیدی واکسین سازی نیوکاسل .

12- اجرای تست ویا آزمایش با لای واکسین های توریدی شرکت های مختلف سکتور خصوصی .

13- تهیه میدیا های مختلف جهت اجرای کلچر.

14- وارسی از حیوانات تجربوی و بررسی از تست های حیوانات تجربوی.

15- طی مراحل و تکمیل کار جین بکس برق که قبلأ تخریب گردیده بود.

16- پیگیری استرین هموراژیک سپتیسمیا از کشور ترکیه و ترتیب پیشنهاد برای تقاضا از پاکستان 


فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال ۱۳۹۹:  

الف : فعالیت ها از بخش آمریت وقایه وکنترول امراض !

 1. واکسین نمودن  1,687,000 بره ،بزغاله و گوساله در مقابل مرض برسلوز  در‌ ۳۴ ولایت (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، وردگ، غزنی، پکتیا، بامیان، پکتیکا، سمنگان، بدخشان، تخار، خوست، کندز، دایکندی، کندهار، هلمند، زابل، ارزگان، نورستان، جوزجان، فاریاب، سرپل وبغلان).
 2. واکسین نمودن  1932500 حیوان در مقابل مرض طاعون حیوانات نشخوار کننده گان کوچک PPR به  سطح کشور.
 3. تهیه وخریداری مقدار 24000 دوز واکسین سگ دیوانه  Rabies برای تطبیق در ولایات که تحت خطر بلند  شیوع مرض  قرار دارد .
 4. تطبیق مقدار (100000) دوز واکسین طبق  FMD به اساس استراتیژی قبول شده جهانی و استراتیژی تهیه شده افغانستان برای حیوانات اعضای اتحادیه که در سکتور لبنیات ۹ ولایات( کابل، هرات ، لوگر،پروان، میدان وردک، کندهار، کندز،ننگرهار و بلخ).شمولیت دارد .
 5. اجرای برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو ( CCHF ) در سطح 388 ولسوالی کشور 
 6. توزیع تعداد ۱۲۸۲ جواز فعالیت  برای کلینک های سکتور خصوصی به سطح کشور .
 7. تمدید 311 جواز که تاریخ ان ختم گردیده بو.د .
 8. عقد قرار داد تعهدات صحی با ۲۱۰ کلینیک سکتور خصوصی در ۳۴ ولایت کشور به منظور راپور دهی امراض ساری قابل اخبار حیوانی .
 9. توحید راپور های واصله کلینک های سکتوری که از اثر آن 4272032 حیوان تداوی و تعداد 5812312 حیوان در مقابل امراض مختلف وقایه گردیده است .

ب: در بخش صحت عامه وترنری وقرنطین :

واردات: ۱۲۷۵۶ تن گوشت مرغ گوشت ۲۲۵۰تن گاومیش ۱۵۵۰تن پاچه گاومیش۵۰تن ماهی یخزده ۸۶۲ تن جگرگاومیش ۲۳۷۳۸۶۶۱قطعه قطعه چوچه مرغ یکروزه ۴۰۷۱۲۱قطعه مرغ گوشتی یک ماهه

۷۸۴۹۹۷۶۸۱بیضه تخم مرغ ۲۱۶۷۲۷۲۲بیضه تخم نطفه دار ۵۹۸۵تن خوراکه طیور ۶۰۹تن روغن صنعتی ۳۱۲۸۱کارتن ۲۷۶ قلم ادویه دحیوانی ۲۵۲۵۷۲۱۰دوز واکسن مختلف حیوانی۵۱۲۳۳تن لبنیات۶۹۰۸قطعه کنری وطوطی ۱۴۴۰۰جلد پوست گوسفند ۲۰ راس شادی ۲۸۰ کسلوعسل  ۳۰ تن شکمبه  ۴۱۸۰حلقه روده گوسفندی۳۵۰۵۰عددماشین بردیزور ۱۴۰۴ سمپل اخذ وبه لابراتوارارسال گردید

صادرات:۹۲۴۵۵۹ مترمربع قالین ۳۲۹۸۵۰جلد پوست بزی۴۵۸۲۸جلدپوست گاوی  ۱۶۵۱۶۸حلقه روده گوسفندی ۱۹۴۴۸کیلوقروت ۲۱۶۲۲۵کیلوپت کرک   ۶۶تن شکمبه  ۱۶۹۵تن پشم گوسفندی وبزی ۱۱۷تن تارپشمی ۲۴۸ ثوب صنایع دستی۵۰تن غوزه ابریشم ۲۶۰۰کیلپ آله تناسلی گاو ۱۸قطعه طوطی  ۱۲۱قلاده سگ ۳۳۱ورق  سرتفیکیت  توزیع گردید

۳۷۰۲۰۴لاشه۳۵۸۵۲۲۹ کیلو گوشت مرغ ۱۴۸۵۶۹۹۱بیضه تخم مرغ۲۶۶۴۶۸۲کیلو لبنیات(۸۰۵اعضای داخلی محوگردی

۶۶شرکت وارداتی محصولات حیوانی وادویه جات حیوانی و۳۰باب دوکان ادویه فروشی  جدیدوتمدی گردید

۶۰۷قلم ادویه وواکسن وارداتی فورم هرمحموله صادرگردید

توزیع ۸۲ورق سرتفیکیت به محصولات صادراتی توزیع گردید

۸۶۶۰کیلوگوشت مرغ فاسد شده هدرگردید

۱۴۹قلم ادویه وواکسن های تاریخ گذشته جمعاوری وحریق گردید

مسوده ۲۴طرزالعمل مرورواصلاح گردیده که ازحمله ۱۲طرزالعمل واردات صادرات وترانزیت حیوانات ومحصولات حیوانی تکمیل واماده منظوری میباشد .

ج: در بخش تولید واکسین های حیوانی :

 1. تولید واکسین های حیوانی ( انترکس ،انتروتوکسمیا ، هموراژیک سپتیسمیا، بلک لیگ و نیوکاستل)  جمعاْ مقدار 894800 دوز.
 2. محلول فاسفیت بفرسلاین که  مانند آب مقطر در واکسین های خشک مورد استفاده قرار میگیرد و به تعداد 15000 بوتل تولید و عرضه گردیده است.

د: در بخش لابراتوار تشخیص امراض حیوانی !

 1. به تعداد 22860  تست بالای 11000 نمونه های مختلف النوع به منظور تعین کیفیت و تشخیص بیماری ها در لابراتوار مرکز اجرا شده
 2. به تعداد 5000 نمونه از افراد مشکوک و بیمار به منظور تشخیص بیماری COVID-19 به هماهنگی صحت عامه تست و تشخیص گردید
 3. تعین نوغ 11370 دانه کنه از حیوانات مختلف به منظور شناسایی کنه های حامل بیماری کانگو.
 4. اجرای 63228 معاینه لابراتواری بالای نمونه 383296 های در لابراتوار های ولایات تست گردید
 5. مجموعآ به به تعداد 51 نفر از کارمندان ریاست های تحقیقات، خاکشناسی، لابراتوار های ولایات، محصلین پوهنتون ها  انستیتیوت وترنری در بخش های مختلف لابراتوار آموزش عملی داده شد.
 6. برای 7 تن ازکارمندان لابراتوار مرکزی در بخش تست نمونه های کرونا آموزش داده شد.
 7. با یکنفر از استادان فاکولته وترنری در بخش موجودیت انتی بیوتیک در گوشت تحقیق صورت گرفت.
 8. به تعداد 6 عدد SOP برای تست های مختلف لابراتواری مطابق به ستندرد های بین المللی تهیه گردید.
 9. به تعداد 20 تست پروفیشنسی یا تست های کوالیتی کنترول که از کشور انگلستان جهت تعین کیفیت تست های این لابراتوار ارسال گردیده بود تست و نتیجه دوباره برایشان ارسال گردید.
 10. ایجاد بخش تشخیص بیماری کرونا در این لابراتوار.
 11. به تعداد 1829 پلیت میدیا جامد و 528 تیوب میدیا مایع و 6250 ملی لیتر ریجنت به منظور استفاده لابراتوار تهیه گردید.
 12. به مقدار 973 ملی لیتر خون از حیوانات تجربوی به منظور تهیه میدیا ها جماوری گردید.
 13. تولید 1300 لیتر آب مقطر به منظور استفاده روزمره لابراتوار.
 14. جهت کوالیتی کنترول لابراتوار یک تعداد اسناد تهیه گردید.
 15. همکاری های تخنیکی با لابراتوار های ولایات به شکل دوامدار صورت گرفته
 16. نصب پارتیشن در داخل لابراتوار مرکزی به منظور تجرید بخش تشخیص بیماری کرونا
 17. تحقیق در باره سطح انتی بادی بیماری کانگو و کیوفیور در 500 حیوان از 5 ولسوالی ولایت ننگرهار که عنقریب به نشر خواهد رسید.

گزارش بخش بودجه انکشافی سال 1399

 • تهیه ،خریداری، انتقال وتطبیق مقدار (1,687,000 )‌ دوز دو نوع واکسین بروسلوز برای کمپاین در 25 ولایت (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، وردگ، غزنی، پکتیا، بامیان، پکتیکا، سمنگان، بدخشان، تخار، خوست، کندز، دایکندی، کندهار، هلمند، زابل، ارزگان، نورستان، جوزجان، فاریاب، سرپل وبغلان).
 • تهیه وخریداری مقدار 1932500 دوز واکسین طاعون حیوانات نشخوار کننده گان کوچک PPR به  سطح کشور
 • تهیه وخریداری مقدار 24000 دوز واکسین سگ دیوانه  Rabies در ولایات که مریضی شیوع می نماید.
 • تهیه ،خریداری اتقال وتطبیق مقدار (100000) دوز واکسین طبق  FMD در ولایات( کابل، هرات ، لوگر،پروان، میدان وردک، کندهار، کندز،ننگرهار و بلخ).
 • ارسال بودجه برای تطبیق کمپاین واکسیناسیون حیوانات و ارسال راپور ها وسمپل ها در سطح کشور.
 • عقد قرارداد دستورات صحی وترنری (راپور دهی و نمونه گیری امراض) بخاطراگاهی از وضعیت شیوع بیماری ساری حیوانی وزونوز در ولایات (کابل،کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، وردک، غزنی، پکتیا، بامیان، خوست، فاریاب، بادغیس، تخار، بدخشان، کندز، کندهار،هلمند، زابل ،ارزگان، نورستان،دایکندی غور، نیمروز،فراه و سرپل).
 • اعمار تعمیر تیپیک یک اطاقه کلینیک حیوانی در ولایت کابل  دوباب و در ولایت کندزیک باب که قرار داد شده است وکار آن ادامه دارد.
 • اعمار فارم مرغداری برای لابراتوار تولید واکسین که وکار آن ادامه دارد..
 • نصب راه زینه حلقوی ،اعمارمکان جینراتورونصب آن ، جویچه عقب دیوار، کابین دهلیزمعه کاشی کاری وکانکریت ریزی راه رو تحویل خانه تعمیر لابراتوار که وکار آن تکمیل شده است..
 • امور ترمیماتی احاطه  دیوار لابراتوار تولید واکسین وکار آن تکمیل شده است.
 • خریداری ونصب ذخیره  20000 لیتر برای آب  آشامیدنی با نلدوانی آن وکار آن تکمیل شده است.
 • تهیه وخریداری 25 تجهیزات ،‌سامان وآلات ومواد لابراتواری که پروسه تدارکاتی تکمیل شده است.
 • تهیه وخریداری 40 قلم مواد لوژستیکی ولابراتواری که که پروسه تدارکاتی تکمیل شده است.

پلان کاری و عملیاتی ریاست صحت حیوانی بابت سال مالی ۱۴۰۰