آبیاری

superadmin

دیدگاه وزارت زراعت در بخش آبیاری زراعتی، نسبت به گذشته متفاوت است. این وزارت با آبیاری قطره‌ای، آبیاری توسط انرژی آفتابی و آبیاری با روش‌های مدرن و کاهش‌دهنده‌ی ضایعات آب، در تلاش افزایش تولیدات و کاهش ضرورت به آب است که به رشد اقتصاد دهقانان و باغداران می‌انجامد.

آبیاری قطره‌ای، باعث رشد درست محصولات می‌شود و زحمت زیادی ندارد، ولی درآمد زیادی دارد. این روش در اکثر ولایت‌های کشور به صورت آزمایشی تطبیق شده است. آبیاری با انرژی آفتابی نیز به صورت گسترده ترویج گردیده است. هم‌چنان معرفی تکنولوژی هموارکاری زمین‌های زراعتی یا «لایزرلولینگ»، باعث کاهش نیازمندی زمین‌ها به آب می‌شود که در سال روان، این تکنولوژی به صورت گسترده به دهقانان توزیع شده است.

هم‌چنان در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۳۵۰ شبکه‌ی آبیاری زراعتی در سراسر کشور توسط وزارت زراعت ساخته شده و در سال روان نیز به همین میزان، ساخته خواهد شد. این شبکه‌ها باعث می‌شوند که در کنار سرعت در آب‌گیری ده‌ها هزار هکتار زمین، ظرفیت حاصل‌دهی این زمین‌ها نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یابد و نیز بیش‌تر از ۱۵ درصد از ضایعات آب جلوگیری شود.

MOST USED SERVICES
All services