شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۱۰
Background image

دعوت به اظهار علاقه‌مندی: ورکشاپ ۴ روزه آموزش آموزگاران (TOT) برای حدود 20 تن از کارمندان ساحوی ترویج

 دعوت به اظهار علاقه‌مندی

شماره دعوت  درخواست به اسناد اظهارعلاقه‌مندی : MAIL/IFAD/SNaPP2/23042020/CQS

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۱۰:۲۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و ساخت ۱۵ باب گلخانه‌های دو کمانه به شیوه مچ گرنت ده باب برای کابل و 5 باب برای ولایت بلخ

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/28042020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲ - ۱۰:۴۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری ابزار جهت پشم‌ ریشی و جمع‌آوری کشمیره برای ولایات هرات و بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۴:۴۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه بازسازی سربند آخندزاده‌خیل واقع قریه آخندزاده‌خیل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت ازبرنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۴:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و خریداری 200 متر یک تن خوراکه حیوانی برای ولایت های ننگرهار، هرات، و بلخ

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۳۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه وخریداری ابزار باغداری مورد ضروت ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت ازبرنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۹:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و خریداری ابزار باغداری مورد ضرورت ولایت بغلان و پروان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ - ۱۳:۵۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و کرایه گیری 11 عراده وسایط برای ولایات کابل، هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، و پروان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که  برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۱۵:۶
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: تهیه وخریداری تخم‌های بذری، کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده علوفه‌جات به ولایات هرات، ننگرهار، بلخ، لوگر، پروان و بغلان

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/01052020/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۱:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بازسازی سربند کانال عنایت واقع قریه زقوم خیل بره‌کی برک ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۱:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بازسازی کانال قلندر واقع قریه اکاخیل ولسوالی قره باغ ولایت کابل

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۲ - ۱۰:۴۴
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری تخم‌های بذری، کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده علوفه جات به ولایات

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/01052020/NCB

برنامه حمایت از برنامههای ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری وسایل جهت بسته بندی حاصلات دهاقین برای ولایات هرات و ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری خوراکه مرغ، دانه خوره، آب خوره، ادویه و واکسین چوچه مرغ‌ها برای ولایت هرات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و خریداری بسته‌های ابزار جهت ترویج شالی برای ولایت‌ها

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۱۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: بازسازی سربند شاه غاسی واقع قریه شاه غاسی بره‌کی برک ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2  وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۳:۱۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: باز سازی سربند پسک واقع قریه پنگرام ولسوالی چرخ ولایت لوگر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دومSNaPP2 وزارت . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۲:۲۵
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و کرایه گیری 11 عراده وسایط برای ولایات کابل، هرات، بلخ، بغلان، ننگرهار، و پروان

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه . . .

Pagination