اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و خریداری بسته‌های ابزار جهت ترویج شالی برای ولایت‌های بلخ، هرات، بغلان و ننگرهار

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به‌تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و خریداری بسته‌های ابزار جهت ترویج شالی برای ولایت‌های بلخ، هرات، بغلان و ننگرهار را با شرکت محترم تجارتی محسن سهاک دارای جواز نمبر (۴۱۱۷) آدرس- کارته نو قریه ملاخیل مرکزکابل، کابل افغانستان به قیمت مجموعی (2,540,340.00) دو ملیون و پنج صدو چهل هزارو سه صدو چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اسناد

alan_dawtlby_2.pdf