گالری رسانه

بخش آبیاری وزارت زراعت در سال ۱۳۹۸چه کرد؟

امسال ۱۹ هزارو ۴۷۴ باغچه خانګی برای زنان توزیع شده است

دست‌آوردهای عمده باغداری طی یک سال گذشته (۱۳۹۸)

گرامی‌ داشت از روز جهانی کوه‌ها

تربیه و شاخه‌بری سیب متراکم

کار ساخت بزرگ‌ترین فابریکه پروسس لبنیات در کابل آغاز شد

گزارش لبنیات

گزارش مالداری

گزارش تصویری کوتاه از سفر پُر دست‌آورد نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به ولایت بلخ!

روز دوم نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در کشور هندوستان

نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در کشور دوست هندوستان برگزار گردید.

دفتر روابط عامه وزارت زراعت

بیست‌وچهارمین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام‌باغ کابل موفقانه برگزار شد

غرفه داران در نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی توانستند به ارزش بیش از ۵۲.۸ میلیون افغانی فروشات و عقد قرارداد نمایند.

از روز جهانی غذا با نمایش غذا‌های محلی در وزارت زراعت تجلیل شد

بیست‌وچهارمین نمایشگاه زراعتی بادام‌باغ افتتاح شد

Pagination