گالری رسانه

جنگل‌های بیر توسط ریاست زراعت لغمان احداث شده است.

حاصل نارنج ننگرهار بیش‌تر شده است.

با زنان به نیکی رفتار کنید

سردخانه های صفر انرژی سیب و انار دری

د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژې په اډانه کې د مېوو او سبو وچوونکو دستګاوو د پېر او وېش جزییات!

جزییات خرید و توزیع ماشین‌های خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی!

سخنرانی داکتر انوارالحق احدی وزیر زراعت در پارلمان

مستند زراعت بلخ

املوک پنجشیر!

آلبوم تصویری از شماری از سردخانه‌های صفرانرژی برای نگهداری سیب و ذخیره‌گاه‌های کچالو در ولایت دایکندی که به تازه‌گی تکمیل شده است.

مالته ولایت ننگرهار

بخشی از بیانیه‌ی داکتر انورالحق احدی سرپرست و نامزد وزیر وزارت زراعت در ولسی جرگه!

فصل برداشت حاصلات نارنج در ننگرهار- عکاس: شجاع نوری

چکوتره‌ی ولسوالی کامه‌ی ولایت ننگرهار- عکاس شجاع نوری

۹باب ذخیرگاه‌ پیاز در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد.

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای اساسی پروژه حمایت از اولویت ملی دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

Pagination