گالری رسانه

سبزخانه‌های که به شهروندان کمک می‌کند تا در فصل زمستان نیز سبزیجات تولید کرد.

حاصلات پنبه حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است

گرامی‌ داشت از روز جهانی کوه‌ها

تربیه و شاخه‌بری سیب متراکم

براساس آخرین آمارها، تولید زعفران افغانستان در سال جاری با افزایش ۲۲درصدی به حدود ۲۰ تُن رسید.

وزارت زراعت ۹۵.۱۱ درصد بودجه‌ی انکشافی‌اش را مصرف کرد

د ننگرهار لیمو

نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی زنان به مناسبت سومین کنفرانس ملی توانمندسازی زنان در بخش زراعت در کابل دایر شد.

نتیجه‌ی کارکرد پروژه باغداری وزارت زراعت در ولسوالی شیگل: حاصل مالته‌ کنر امسال به ۹ صد تُن می‌رسد حاصل مجموعی ستروس کنر به ۳۴۶۰ تُن می‌رسد

خودکفایی ۶۶ درصدی افغانستان در تولید برنج!

سیب پکتیکا!

سیب پکتیکا!

جنگل‌‌های ولسوالی دانگام، ولایت کنر!

آلبوم تصویری از مالته و نارنج ننگرهار!

آلبوم تصویری از گروپ‌های کاری کنفرانس رشد زراعت! این گروپ‌ها روی انکشاف نباتات تیلی، جنگل‌ها، حبوبات، سبزی‌ها، غله‌‌ها، لبنیات، مالداری، میوه‌های تازه، میوه‌های خشک و نباتات طبی صحبت نموده و طرح‌های خویش را شریک ساختند.

آلبوم ویژه از پنجمین جشنواره گُل زعفران در هرات!

Pagination