گالری رسانه

آلبوم ویژه از پنجمین جشنواره گُل زعفران در هرات!

نمایشگاه غذاهای محلی و زعفرانی در هرات!

پنجمین جشنواره گُل زعفران در هرات! این جشنواره تا دقایق بعد آغاز می‌شود.

کار ساخت بزرگ‌ترین فابریکه پروسس لبنیات در کابل آغاز شد

سیب میدان وردک! حمایت از تولیدات داخلی، گامی به‌سوی توسعه اقتصادی‌.

پروسس_زعفران_در_ولایت_غزنی!

فصل جمع‌آوری گُل زعفران در هرات!

گزارش لبنیات

گزارش مالداری

گزارش تصویری کوتاه از سفر پُر دست‌آورد نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به ولایت بلخ!

روز دوم نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در کشور هندوستان

نمایشگاه محصولات زراعتی افغانستان در کشور دوست هندوستان برگزار گردید.

دفتر روابط عامه وزارت زراعت

بیست‌وچهارمین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادام‌باغ کابل موفقانه برگزار شد

غرفه داران در نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی توانستند به ارزش بیش از ۵۲.۸ میلیون افغانی فروشات و عقد قرارداد نمایند.

شنبه آخرین روز از #بیست‌وچهارمین_نمایشگاه_محصولات_زراعتی

Pagination