گالری رسانه

شگوفه‌های بهاری در کاپیسا!

کرونا را جدی بگیریم

#کرونا_را_جدی_بگیریم

به منظور جلوگیری از مصاب شدن به مرض ویروسی کرونا!

رشد و توزیع نهال‌های پسته در فارم شکوفان نعمتی بادغیس!

انتخاب به دست خود ماست! در خانه بمانیم یا شفاخانه؟

بلخ بامی در آستانه‌ی بهار!

طبیعت سمنگان و گل‌های بهاری برای حاصلات بیشتر لبخند می‌زند

ویروس کرونا را جدی بگیرید!

کلیپ معلوماتی کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقتیه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای ورزشکاران

کرونا را جدی بگیریم

پیام محترم وحید عمر رئیس کمیته دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

بخش آبیاری وزارت زراعت در سال ۱۳۹۸چه کرد؟

امسال ۱۹ هزارو ۴۷۴ باغچه خانګی برای زنان توزیع شده است

دست‌آوردهای عمده باغداری طی یک سال گذشته (۱۳۹۸)

گرامی‌ داشت از روز جهانی کوه‌ها

Pagination