گالری رسانه

در بیست‌وهشتمین نمایشگاه زراعتی وزارت زراعت در کنار محصولات زراعتی و مالداری سایر تولیدات داخلی کشور از سوی تجار به نمایش گذاشته شده است با اشتراک در این نمایشگاه محصولات دلخواه تان را خریداری نماید.

نمایش صنایع دستی خانم‌ها زحمت کش افغانستان در بیست و هشتمین نمایشگاه محصولات زراعتی

میوه خشک دهقانان افغانستان رنگ دیگری به بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه محصولات زراعتی وزارت زراعت به پیشواز بهار سال ۱۴۰۲ بخشیده است.

آچار، مربا، ترشی و دیگر محصولات خانگی خانم ها در بیست و هشتمین نمایشگاه محصولات زراعتی به روایت تصویر

نباتات طبی و با ارزش افغانستان در کنار سایر محصولات زراعتی بیشترین فروش را در نمایشگاه محصولات زراعتی وزارت زراعت دارد

عسل تولید شده از ولایت های مختلف افغانستان در نمایشگاه محصولات زراعتی به روایت تصویر

بهترین زعفران جهان؛ زعفران افغانستان در بیست و هشتمین نمایشگاه محصولات زراعتی

بیست و هشتمین نمایشگاه محصولات زراعتی به روایت تصویر؛ در این نمایشگاه شرکت کنید و محصولات دلخواه تان را خریداری نماید

نشست دو روزه مشورتی و هماهنگی رهبری و روساء وزارت زراعت برگزار شد

کمپاین ملی نهال‌شانی با شعار نهال پیروزی و ترقی افتتاح گردید

افتتاح ساختمان جدید مقام وزارت زراعت

سفر وزیر زراعت به ولایت ننگرهار

افتتاح کمپاین ملی نهال شانی به روایت تصویر؛ امسال قرار است بیش از ۳۴ ملیون نهال و قلمه‌ در سرتاسر کشور غرص گردد

وزیر زراعت یک مسلخ بزرگ و معیاری را در مزار افتتاح کرد

گزیده‌ی از سخنان وزیر زراعت در افتتاح مسلخ بزرگ و معیاری در مزار شریف.

1401 نمایشگاه خزانی محصولات زراعتی سال

Pagination