گزارش ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۱:۹

گزارش شش ماه نخست ۱۳۹۹ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

گزارش شش ماه نخست از پیشرفت فعالیت‌های پلان شده
 سال مالی ۱۳۹۹

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۱:۵۶

بررسی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۷

گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۹:۴۳

گزارش‌ها از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

گزارش سالانه سال مالی 1398 از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری:

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۳ - ۱۲:۴۱

گزارش‌های هفته وار مصارف بودیجه انکشافی

برای دانلود هریک از گزارش‌های زیر بالای همان گزارش کلیک نماید.

Pagination