کمپاین سرتاسری واکسیناسیون حیوانات خانگی شروع شد.

mail-admin
کمپاین سرتاسری واکسیناسیون حیوانات خانگی شروع شد.

۲ جوزای ۱۴۰۰
کمپاین سرتاسری تطبیق واکسین‌‌های «طبق و برسلوز» بالای حیوانات خانگی از قبیل گاو و گوسفند، از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سراسر کشور آغاز شد. این مرحله اول کمپاین سرتاسری واکسیناسیون حیوانات خانگی در سراسر کشور است و قرار است در مجموع بیشتر از شش میلیون دوز واکسین حیوانی تطبیق شود.
قرار است در مرحله اول این کمپاین، دو میلیون ۱۸۹هزار و ۶۲۷ دوز واکسین برای جلوگیری از بیماری‌های حیوانی «طبق و سرسلوز»، بالای حیوانات خانگی گاو و گوسفند تطبیق شود. از این میان، یک میلیون و ۷۵۷هزار و ۵۲۷ دوز واکسین برسلوز بالای گوسفندان در سرتاسر کشور و هم‌چنین ۲۸۲هزار و ۹۹ دوز واکسین برسلوز و ۱۵۰هزار دوز واکسین طبق بالای گاوها در ۹ ولایت تطبیق گردد.
شیرشاه امیری معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، در مراسم افتتاح این کمپاین گفت که تطبیق واکسین بالای حیوانات خانگی به منظور جلوگیری از بیماری‌های حیوانی از برنامه‌های مهم وزراعت زراعت است. او گفت: «پنجاه درصد عاید مردم از طریق مالداری به‌دست می‎آید، افزایش حاصلات مالداری و جلوگیری از تلفات مواشی از برنامه‌های مهم وزارت زراعت است. سالانه ۲.۲ میلیارد دالر سهم درآمد مالداری و بیش یک‌هزار و دوصد کلینیک صحی حیوانی در سراسر کشور فعالیت دارند.»
شیرشاه امیری در عین‌حال گفت که به منظور بهبود خدمات صحی مالداری، هشت کلینیک حیوانی بازسازی می‌شود.
در همین‌حال، داکتر مختار محسنی رییس صحت حیوانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، از برسلوز به عنوان یک بیماری مشترک میان انسان‌ها و حیوانات یاد کرده گفت که ابتلای حیوانات خانگی به این بیماری تاثیرات منفی زیادی بالای اقتصاد مالداران خواهد گذاشت.
آقای محسنی هم‌چنین از طبق نیز به عنوان یک بیماری خطرناک یاد کرد و گفت:‌ «بیماری طبق یک مرضی است که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بالای اقتصاد مالداری دارد و هزینه هنگفتی برای کنترول این امراض توسط وزارت زراعت به مصرف می‌رسد. ۴.۵ میلیارد خساره به مالداران در صورت عدم کنترول امراض حیوانی به‌وجود خواهد آمد.»
رییس صحت حیوانی وزارت زراعت افزود که نظر به استراتیژی وزرات زراعت، واکسین برسلوز و طبق در مرکز و ولایات بیشتر در مناطقی تطبیق می‌شود که در آنجا تمرکز بیشتری بالای اتحادیه‌ها و کوپراتیف‌ها باشد.
با این‌حال، برخی از مالداران از اقدام وزراعت برای واکسین کردن حیوانات استقبال کرده اما می‌گویند که این کمپاین باید وسعت داده شود.
شاه جهان ناصری رییس انجمن مولدین «شیر نونیاز» در ولسوالی چهارآسیاب کابل، می‌گوید: «واکسین برسلوز و طبق برای کنترول امراض حیوانی باید وسعت پیدا کند تا این امراض بین برود. از وزارت زراعت تقاضا داریم که این کمپاین را وسعت بدهد.»
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همه ‌ساله واکسین‌های برسلوز، طبق، زینوس و سایر واکسین‌ها را برای کنترول بیماری‌های حیوانی در سطح کشور تطبیق می‌کند.