آمریت احصائیه ارقام و معلومات(-فراه-بلخ)

mail-admin
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۵:۴۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت احصائیه ارقام و معلومات(-فراه-بلخ)

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

بخش مربوطه:

ریاست مربوطه

 

موقعیت پست:

ریاست زراعت ولایات

 

تعداد پست:

5

 

گزارشده به:

رئیس اداره زراعت ولایت مربوطه

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(طبق ساختار تشکیلاتی)

 

کد:

 

تاریخ بازنگری:

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه تغیر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِمشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربناها و سیستم‌های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه داده وظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:جمع آوری، تجزیه و تحلیل تمام ارقام و معلومات در بخش زراعت و مالداری ولایت مربوطه با استفاده از روش های استندرد احصائیوی و همچنان دیزاین سروی های نمونوی زراعتی و مالداری به سطح ولایت مربوطه.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. دیزاین سروی های نمونوی زراعتی به سطح ولایت مربوطه؛
 2. تهیه دیتابیسهای ساده برای ثبت ذخیره ارقام احصائیوی ولایت مربوطه؛
 3. تجزیه و تحلیل ارقام جمع آوری شده ولایت مربوطهو اشتراک در جلسات مسلکی احصائیوی و اداری در ولایت مربوطه؛
 4. رهنمائی کارمندان در جمع آوری و تهیه ارقام زراعتی، مالداری، قیمت های محصولات زراعتی و هواشناسی زراعتی در ولایت مربوطه؛
 5. تهیه دیتابیس دهاقین ولایت مربوطبا ساحه زمینداری آن به تفکیک غله جات، میوه جات، سبزیجات، باغ ها، تاکستانها و نباتات دیگر با هماهنگی یونت (GIS) ریاست احصائیه؛
 6. تهیه ارقام و معلومات از حوادث ناگوار و خسارات وارده ناشی از سردی، سیلاب ها، خشکسالی ها، امراض آفات و غیره؛
 7. جمع آوری نقاط GPS از مزرعه و باغات در ولسوالی های ولایت مربوطه؛
 8. نظارت و ارزیابی بانک معلوماتی احصائیوی ولایت مربوطه.
 9. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 11. مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها؛

وظایف مدیریتی

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. هماهنگی تمام فعالیت های احصائیوی آمریت مربوطه با دفاتر دیگرریاست زراعت ولایت مربوطه؛
 2. ارتباط و هم آهنگی دایمی با کارمندان ترویج در ولسوالی های ولایت مربوطه؛

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقللیسانس در یکی از رشته‌های(اقتصاد،اقتصاد و توسع زراعتی، احصائیه، ، اداره تجارت،)از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتردر رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از سایت وزارت زراعت، jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس (hrmail.gov@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.