گزارش ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۹:۳۶

پروژه «NHLP» با هزینه ۱۹۰ میلیون دالر در هفت سال چه کرد؟

پروژه «NHLP» با هزینه ۱۹۰ میلیون دالر در هفت سال چه کرد؟

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۱:۵۶

بررسی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۱۳۹۷

گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان

جمعه ۱۳۹۹/۵/۲۴ - ۱۲:۴۱

گزارش‌های هفته وار مصارف بودجه انکشافی

برای دانلود هریک از گزارش‌های زیر بالای همان گزارش کلیک نماید.

Pagination