گزارش ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲ - ۹:۴۳

گزارش‌ها از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

گزارش سالانه سال مالی ۱۳۹۸ از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری:

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۹ - ۱۲:۴۱

گزارش‌های نظارتی پروژه‌های انکشافی ولایات

طرز‌العمل نطارت و ارزیابی پروژه‌های انکشافی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۱:۴

Pagination