خانمی که از فروش دست‌ساخت‌هایش یک میلیون افغانی پول گرفت

mail-admin
خانمی که از فروش دست‌ساخت‌هایش یک میلیون افغانی پول گرفت

۸ حمل ۱۴۰۰
 پیش دوربین فلم‌برداری پُر انرژی و خشنود ظاهر می‌شود. می‌گوید که در سال گذشته از فروش دست‌ساخته‌های خودش و بانوان همکارش حدود یک میلیون افغانی پول عاید به دست آورده است.
ملکه نام‌دارد و باشنده ناحیه شش دارلمان شهر کابل است. او می‌گوید ترشی، مربا، عسل و زعفران آماده کرده و خرید و فروش می‌کند. این کارش برای ده تن از بانوان دیگر نیز زمینه کار فراهم ساخته‌ است.
ملکه که در نمایشگاه زراعتی بادام‌باغ شرکت کرده بود، می‌گوید که برگزاری نمایشگاه‌ها فرصت خوبی برای بازاریابی و فروش محصولات دهقانان و صنعت کاران می‌باشد. او در سه روز نمایشگاه، بیش از ۳۰هزار افغانی از فروش مربا، زعفران، عسل و ترشی به‌دست آورده است. خانم ملکه در بخش‌های زعفران، عسل، مربا و ترشی کار می‌کند. اعضای فامیل مکله ۹نفر اند و از همین طریق مصارف آنان را تامین می‌کند. به گفته او، روزانه ۳۰ بوتل ترشی و عسل تهیه می‌کند و ۳۰۰ صندوق زنبور عسل نیز دارد.
ملکه و دیگر همکارانش تحت نام «بانوی دهقان» فعالیت می‌کنند. او می‌گوید کارش را از سی‌هزار افغانی شروع کرد و در اوایل تنها مصروف فروش زعفران بود و مدت یک سال می‌شود که کار عسل، ترشی و مربا را نیز می‌کند. تنها در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون افغانی تولیداتش را فروش کرده ‌است.