حیات‌الله کاشت با روش خطی حاصلات شالی‌مان را افزایش داده است

content_admin
حیات‌الله کاشت با روش خطی حاصلات شالی‌مان را افزایش داده است

۲ دلو ۱۳۹۹
حیات‌الله یک تن از دهقانان باتجربه از قریه غلام‌رسول مربوط ولسوالی چهاردره ولایت کندز است. او و دهقانان دیگر در قریه‌ی‌شان شالی و دیگر سبزیجات را از سال‌ها بدین‌سو در مزرعه‌های‌شان به گونه عنعنه‌ای و یک‌نواخت و به طریقه‌هایی که از اجداد و نیاکان برای‌شان به میراث مانده است، کشت می‌کردند. اما امسال از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، از طریق پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آم یا PARBSP”  برای حیات‌الله یک مزرعه‌ی نمایشی شالی در قریه‌شان ساخته شد. در این مزرعه نمایشی، شالی را به اساس سیستم RIPA یا روش خطی کشت کردند که در مقایسه با گونه‌های کشت عنعنه‌ای از لحاظ کمی شالی بیش‌تر و از نقطه نظر کیفی، شالی خوبی را به دست آورده و به بازار عرضه کرده است.
در کل سیستم کشت شالی به شیوه مدرن یا RIPA برای اولین بار در افغانستان از سوی کشور دوست جاپان در چوکات موسسه جایکا به دهقانان افغانستان در مناطق شرقی کشور شناختانده شد که از دید مسلکی یک سیستم کارا و نیز استفاده از آن آسان است.
حیات‌الله درباره مزرعه‌ی نمایشی‌اش می‌گوید «ما از سال‌ها بدین‌سو شالی و دیگر سبزیجات را به شیوه‌های یک‌نواخت در مزرعه‌های‌مان کشت می‌کنیم، طریقه‌هایی که از اجداد و نیاکان برای ما به ارث مانده است.
حقیقت این است که در کل طریقه‌های عنعنه‌ای کشت شالی، از نقطه نظر کمی و کیفی شالی خوبی را حاصل نمی‌دهد.
حیات‌الله می‌افزاید، «قسمی که ما طریقه‌های جدید و عصری آبیاری، خیشاوه، برداشتن بته‌های هرزه و برداشتن حاصلات را به شکل کامل نمی‌دانستیم اما با ساخت و استفاده‌ی این مزرعه‌ی نمایشی، تمام طریقه‌های عصری را از سوی کارکنان فنی پروژه فرا گرفته‌ایم و در سال‌های آینده در مزرعه‌های خویش نیز این روش را تطبیق می‌کنیم.»
حیات‌الله ادامه می‌دهد «در سال‌های گذشته ما در مزرعه شالی‌مان آب به ارتفاع هشت تا ۱۰ متر ایستاد می‌بود اما امسال با کاربرد طریقه‌های نوین توانستم تمام زمین را به شکل مسلکی هموار کنیم که در نتیجه در طول فصل کشت سطح آب در مزرعه از سه تا پنج متر بود و هم‌چنان سال گذشته از یک جریب زمین مزرعه خویش حدود یک هزار و ۱۷۶ کیلو گرام شالی به دست آوردم اما امسال با ساخت مزرعه‌ی نمایشی از یک جریب زمین حدود یک هزار و ۵۷۳.۶ کیلو گرام شالی به دست آورده‌ام که مقدار حاصلات آن یک و نیم برابر بیش‌تر است و هم‌چنان امسال از لحاظ کیفیت شالی خوبی را به بازار عرضه کردیم.»
قابل ذکر است که پروژه سکتوری حوزه دریایی پنج آمو از سوی بانک انکشاف آسیایی «ADB» و اتحادیه‌ی اروپا «EU» تمویل می‌شود.