دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۹:۱۴
Background image

تهیه و تدارک وسایل دفتری برای دفتر مرکزی پروژه (SGRP)

1 نمبر تشخیصیه MAIL/ARTF/SGRP/RFQ-GO-2019-005
2 نام پروژه پروژه دخایر استراتیژیک غله جات (SGRP)
3 مشخصات تدارکاتی تهیه و تدارک . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۷ - ۱۵:۲۳
Background image

دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک در دو لات: Lot # - 1: Design, Supply and Installation of Grain Steel Silo Plant for Herat Province and Lot # - 2: Design, Supply and Installation of Grain Steel Silo Plant for Kandahar and Herat Provinces

دعوت به داوطلبی روش باز بین المللی

شماره دعوت به داوطلبی:MAIL/ARTF/SGRP/CS-2019-0011/12

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، . . .