منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۲:۹
Background image

محافظ پروژه مرغداری بگرامی

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه:     محافظ پروژه مرغداری بگرامی

وزارت / اداره:    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

موقعـیـت:          بادام باغ ناحیه ۱۷

بخش:               ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

بـست:              ۸

گزارش به:         مدیر بخش مربوطه

گزارش از:        ندارد

کود :

هدف وظيفه :    (  حفظ و نگهداری تعمیرات و اجناس نصب آن  )

مکلفیت ها ومسؤلیت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۲:۱۳
Background image

اعلام ۳۹ بست رتبه ۳ و ۴ ریاست‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند. و همچنان اشخاص واجد شرایط میتوانند . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۲:۱۳

اعلام ۳۹ بست رتبه ۳ و ۴ ریاست‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند. و همچنان اشخاص واجد شرایط میتوانند . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۸ - ۱۱:۳۴

اعلام ۱۵ بست ریاست‌ زراعت ولایت کابل

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ  ۰۸/۰۱/۱۳۹۸  الی   ۱۸/۰۱/۱۳۹۸  از ریاست زراعت کابل اخذ بدارند.

شماره

عنوان بست

رتبه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۴ - ۶:۴۵

اعلام ۸ بست ریاست‌های مرکز وزارت

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ ۰۴/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۶:۴۷

اعلام ۴ بست ریاست زراعت ولایت بغلان

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ  ۲۷/۱۲/۱۳۹۷  الی   ۱۰/۰۱/۱۳۹۸  از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی . . .

OpenShow all

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۲:۹
Background image

محافظ پروژه مرغداری بگرامی

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه:     محافظ پروژه مرغداری بگرامی

وزارت / اداره:    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

موقعـیـت:          بادام باغ ناحیه ۱۷

بخش:            . . .