بشیر، دشت خشکش را باغ ساخت و ۸۰۰ هزار درآمد کرد

mail-admin
 بشیر، دشت خشکش را باغ ساخت و ۸۰۰ هزار درآمد کرد

۳۱ سرطان ۱۳۹۸
محمد بشیر نام دارد و باشنده‌ی قریه حاجی حسین ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز است. مرد خوش‌خلق و زحمت‌کش و پشت کارش قابل قدر است. او در قریه حاجی حسین ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز ۳۰ جریب زمین داشت. زمین او للمی است. تنها محمد بشیر هر سال، این زمین را گندم للمی کشت می‌کرد، اما بیش‌تر سال‌ها به اثر خشک‌سالی و نباریدن باران کافی، هیچ حاصل از آن نیز نمی‌گرفت و زمینش، دشت خشکی به نظر می‌آمد.
اما او آرام ننشست و تصمیم گرفت که این زمین را باغ بادام و شفتالو بسازد. پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، زمین بشیر را باغ بادام و شفتالو ساخت و زیربناهای آبیاری‌ای را که شامل یک حلقه چاه سولری و یک ذخیره‌ی آب بود، برایش ایجاد کرد.
این باغ در سال جاری به حاصل‌دهی شروع کرده است. محمد بشیر می‌گوید در سال روان حاصل یک جریب شفتالو را بیش از ۱۰۰ هزار افغانی فروخته و حاصل سال اول باغ بادامش را بالاتر از ۷۰۰ هزار افغانی به تاجران میوه‌ی خشک در ولایت کندز به فروش رسانیده و این رقم در سال‌های آینده چندین برابر افزایش می‌یابد.
محمد بشیر که پیشه‌ی دهقانی را از پدر به میراث برده می گوید، زمانی که زمینش باغ نبود از دَرَک حاصل ۳۰ جریب زمین للمی، نمی‌توانست حتا ۱۰۰ هزار افغانی حاصل بگیرد. او ضمن تمجید از فعالیت‌های پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، می‌گوید حالا یقین دارد که زنده‌گی‌اش را از طریق کار در بخش باغداری به خوبی می‌تواند رونق ببخشد. حالا در نظر دارد تا در سال آینده باقی زمینش را نیز باغ‌های میوه بسازد.
محمد بشیر که حالا به یک باغ‌‌دار پردرآمد در منطقه‌ی خود بدل شده است، الگوی خوبی برای دیگران شده است. برای کسانی که در هم‌جواری او زمین دارند.
محمد بشیر می‌گوید در حال حاضر مردمان زیادی را که او می‌شناسند علاقه گرفته‌اند تا زمین‌های‌شان را باغ‌های میوه از جمله بادام بسازند.
به جز از محمد بشیر، پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری در زون شمال‌شرق به شمول کندز هزاران جریب باغ عصری میوه‌های مختلف را برای باشنده‌گان این ولایت‌ها ساخته است که تمام این باغ‌ها نتیجه‌ی بسیار عالی نیز در پی داشته است.