جمعه‌گل با احداث یک باغ متراکم ناک، زندگی خود را رونق بخشید

mail-admin
 جمعه‌گل با احداث یک باغ متراکم ناک، زندگی خود را رونق بخشید

۳۱ سرطان ۱۳۹۸
جمعه‌گل یک باشنده ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز، با احداث یک باغ متراکم ناک به کمک برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، زندگی خود را رونق بخشید.
او یک جریب زمین‌اش را به باغ متراکم ناک تبدیل کرده و قبلاً در این زمین گندم می‌کاشت و از آن حاصل قناعت‌بخش نمی‌گرفت. اما، حالا داستان زندگی او تغییر کرده و در اوج ناامنی، به کمک خدمات تخنیکی برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری و مشوره‌ی کارمندان ترویج باغداری شروع به احداث باغ ناک کرد. جمعه‌گل می‌گوید که در سال جاری از یک جریب باغ، دوصد هزار افغانی به‌دست آورده است و این درآمد، هرگز با حاصلات پیشین قابل مقایسه نیست. او حاصلات‌اش را مدیویون راهنمایی‌ها و همکاری‌های کارمندان ترویج است.
جمعه‌گل در ابتدا انتظار نداشت تا حاصل قناعت‌بخش با احداث یک باغ به‌دست آورد. حاصلات باغ او، دیگر دهقانان را نیز علاقمند ساخته تا زمین‌های زراعتی‌شان را به باغ‌های ناک تبدیل کنند.
برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که تاکنون ده‌ها جریب باغ متراکم و نیمه‌ متراکم در زون شمال‌شرق کشور احداث کرده و دهقانان از حاصلات این باغ‌ها رضایت دارند.