پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

mail-admin

نام پروژه

پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

موقعیت

ولایت‌های ننگرهار و بلخ

تمویل کننده

بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت پروژه

۲۰۰۹-۲۰۲۰

تطبیق کننده

وزارت زراعت آبیاری و مالداری/ ریاست کانال ننگرهار

بودجه مجموعی

۳۱.۲۲ ملیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه:

بهبود مدیریت منابع آب از طریق بازسازی و ارتقای سیستم آبیاری

تاریخچه کانال ننگرهار:

کانال  ننگرهار به طول ۷۰ کیلومتر بزرگترین کانال آبیاری درشرق افغانستان است، که در سال ۱۹۶۱ میلادی با مساعدت‌های اتحاد شوروی سابق احداث گردیده است. این کانال درمجموع به مساحت ۲۵ هزار هکتار زمین شامل سه هزار هکتار باغ و بیست و دوهزار هکتار زمین زراعتی در ولسوالی‌های سرخ رود، بهسود ، بتی کوت ، غنی خیل ، و مهمند دره  ولایت ننگرهار راتحت پوشش آبیاری قرار میدهد، ظرفیت اساسی کانال ننگرهار ۵۰ مترمکعب آب در فی ثانیه بوده و قابلیت آبیاری ۳۱  هزار هکتار زمین را دارد.
اهداف پروژه انکشاف وادی ننگرهار قرار ذیل است:
1.    تحت کشت آوردن دشت‌های وسیع و احداث باغات زیتون و سترووس.
2.    غرس انواع مختلف درختان بخصوص درختان یوکلیپتس. غرس این نوع درختان از یک طرف سبب سر سبزی منطقه می‌گردد و از طرف دیگر باعث کاهش درجه حرارت و سرعت باد می‌شود.
3.    ارتقاء سطح اقتصادی پروژه از طریق صادرات محصولات از قبیل تیل، اچار زیتون، انواع میوه جات ( ستروس) و تولیدات مالداری ( لبنیات) بوده است.
4.    ایجاد یک سیستم عصری آبیاری با میکانیزم‌های جلوگیری از ضایعات آب و تنظیم آب  کانال‌های درجه دوم که قبلا حقابه آن تعین گردیده است.

مقدمه:

در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مقامات بانک انکشاف آسیائی درخواست نمود تا جهت بازسازی و توسعه سیستم آبیاری و استفاده بهتر از منابع آب، پروژه جدید را روی دست گیرند که در نتیجه پروژه ی بنام سرمایه گذاری بر پروگرام توسعه منابع آب (WRDIP) Water Resource Development Investment Program   ایجاد گردید.
از پروگرام متذکره توقع میرفت، که ازطریق توسعه و انکشاف مدیریت منابع آب توسط انکشاف زیربناهای آب و ارتقاء ظرفیت کاری می‌توان تولیدات زراعتی را بالا برد. این پروگرام دارای چهار بخش ذیل می‌باشد.
1– توسعه  حوزه آبی شمال
۲ – اصلاح سیستم آبیاری کانال ننگرهار
۳ – اداره سیلاب‌ها (مهار کردن سیلاب‌ها)
۴ – پروگرام‌های سرمایه گذاری و انکشاف توسعوی

معرفی پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار:

پروژه زیرساخت‌های کانال عمومی ننگرهار یکی از پروژه‌های آبیاری به شمار می‌رود. این پروژه، یکی از بخش‌های سرمایه گذاری بر پروگرام توسعه منابع آب(WRDIP) Water Resource Development Investment Program   می‌باشد، که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد.
این پروژه دربرگیرنده اهداف ذیل می‌باشد:
•    تمویل هزینه‌های مالی برای باز سازی و اصلاح سیستم فعلی آبیاری و نیز توسعه و بهبود بخشیدن به منابع آب و زیر ساخت‌های آن.
•    بازسازی و اصلاح کانال عمومی ومجموع کانال‌های درجه دوم و سوم در ولایت ننگرهار و بلخ.
•    حمایت زنان در زمینه ایجاد ساختمان‌های دسترسی آب در محوطه کانال ننگرهار.
•    احیا وایجاد انجمن‌های آبیاری جهت تنظیم و تقسیمات آب در زمین‌های شخصی و دولتی کانال توسط ارتقای ظرفیت برای این انجمن‌ها و دهاقین.
•    احداث قطعات نمایشی در ولایت‌های ننگرهار و بلخ.
•    خریداری بعضی ماشین الات برای ریاست کانال ننگرهار.
•    ارتقای ظرفیت کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل.
•    ترتیب یک پلان اقتصادی جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی.
خلاصه فعالیت‌های تکمیل شده و پلان شده پروژه زیرساخت‌های کانال عمومی ننگرهاردر سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۹ قرار ذیل است:

 1. فعالیت‌های ساختمانی پروژه زیر ساخت‌های کانال ننگرهار
 • باز سازی کانال عمومی.
 • پاک‌کاری کانال عمومی.
 • تعویض دروازه‌های تنظیم کننده آب.
 • ترمیم سیفون‌ها و تحکیم‌ات آن.
 • ترمیم دیوار‌های محافظوی.
 • کانکریت کاری و سنگ کاری کانال در بعضی موارد.
 • ترمیم پل‌های پیاده‌رو و موتر رو.
 • ترمیم وسایل اندازه‌گیری آب.
 • باز سازی سرک‌های کنار کانال.
 • ترمیم دهانه‌های کانال‌های درجه دوم و سوم.
 • ترمیم تقسیم کننده آب‌های کانال درجه دوم و سوم.
 • ترمیم وسایل تنظیم کنندهٔ آب.
 • ترمیم دروازه‌ها و میکانیزم آن.
 • اعمار مناطق مناسب دست رسی زنان به آب.
 • اعمار مناطق دست رسی مواشی به آب.
 • احیا و باز سازی پمپ استیشن‌ها.
 • ترمیم تعمیرات پمپ استیشن‌ها.
 • ترمیم واترپمپ‌ها.
 • ترمیم سیستم برق.
 • ترمیم موتورها.
 • احیا سیستم پایپ‌ها.
 • ایجاد سیستم برق افتابی (Solar Plant) برای پمپ استیشن‌ها.
 • احیا و بازسازی زابرها.
 • پاک‌کاری زابرها.
 • پوشش قسمتی از زابرها.
 • سنگ کاری بعضی زابرها.
 • سرک‌های کنار زابرها.
 • ساختمان‌های آبریزه‌ها.
 • پلچک‌ها.
 1. استخدام یک نهاد (NGO) برای ایجاد و بلند بردن ظرفیت انجمن‌های آبیاری و فعالیت‌های تنظیم آب در مزرعه

 • طرح اساس‌نامه انجمن‌های آبیاری جهت تنظیم بهتر آب.
 • تأسیس، ثبت و راجستر انجمن‌ها آبیاری در ولایت ننگرهار و بلخ.
 • دایر نمودن ورکشاپ‌های اموزشی به انجمن‌ها.
 • طرح واحداث قطعات نمایشی برای ارتقای ظرفیت انجمن‌ها و دهاقین.
 • حفظ ومراقبت سیستم آبیاری در اینده توسط انجمن‌ها.
 1. استخدام یک نهاد مشورتی

         این نهاد درعرصه‌های ذیل با تیم پروژه زیرساخت‌های کانال عمومی ننگرهار هم‌کاری خواهند کرد:

 •  دیزاین، انجام خدمات تدارکاتی، نظارت از کارهای ساختمانی در رابطه با سیستم آبیاری پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار.

4.    ترتیب  کردن بزنس پلان و شرکت‌سازی ریاست کانال ننگرهار جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی.
5.    ارتقای ظرفیت کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل.

 •    کورس‌های آموزشی در داخل کشور برای کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذی‌دخل.
 •    کورس‌های آموزشی در خارج از کشور برای کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذی‌دخل.

6.    خریداری ماشین‌الات برای ریاست کانال ننگرهار.

 •    خریداری ماشین الات زراعتی.
 •    خریداری ماشین الات برای حفظ و مراقبت کانال ننگرهار.

فعالیت‌های اساسی پروژه NVDA در سال قبل ۱۳۹۷

 1. ایجاد پنجاه انجمن آبیاری در ولایت‌های ننگرهار و بلخ به منظور تنظیم بهتر آب در مزرعه و تقسیم عادلانه آب بین دهاقین.
 2. فراهم نمودن کورس‌های آموزشی برای ۱۷۷۳ نفر از دهاقین در ولایت‌های ننگرهار و بلخ. این آموزش‌ها به منظور ارتقای ظرفیت دهاقین صورت گرفته است.
 3. احیا و بازسازی سی وهفت کانال درجه دوم و سوم در ولایت‌های بلخ و ننگرهار در همکاری با شوراهای اجتماعی.
 4. ساختن ده قطعه نمایشی جوار، گلپی، پالک و کچالو در ولایت های ننگرهار و بلخ جهت کسب تجارب برای دهاقین و اخذ حاصلات بیشتر.
 5. پروسه دیزاین، سروی و مرحله تدارکات سیفون سرخاب و دیوار چهاروازی تکمیل گردیده و کارهای عملی آن نیز آغاز گردیده است.
 6. بخش سروی و دیزاین سیستم برق آفتابی به پایان رسیده و مرحله تدارکاتی آن در جریان قرار دارد.

فعالیت‌های اساسی پروژه NVDA در سال ۱۳۹۸

 1. قرارداد ساختمانی (NCB#046) در کانال ننگرهار جهت ترمیم و بازسازی کانال‌های درجه دوم نمبر ۳۱٬۳۰٬۲۹ ترمیم سیفون سرخاب ، بازسازی تپه خاکی چهاروازی و کارهای باقی مانده کانال ننگرهار که ۶۰ در صد تکمیل گردیده است.
 2. نصب و خریداری دو واترپمپ سولری همراه با همه ملحقات آن جهت پمپ نمودن آب به زمین‌های زراعتی تقریبا ۳۰۰۰ هکتار توسط یک قرارداد NCB047.
 3. قرار است که ۳۷ قرارداد کوچک اجتماعی جهت احیا و بازسازی کانال‌های درجه دوم و سوم در ولایت ننگرهار و بلخ  تا اخر سال جاری تکمیل گردد.
 4. خریداری ماشین‌آلات و تجهیزات زراعتی برای ریاست کانال ننگرهار.
 5. پرداخت به NGO جهت ارتقای ظرفیت انجمن‌های آبیاری در ولایت ننگرهار.
 6. پرداخت فیس کمپنی تفتیش خارجی  (External Audit)

فعالیت‌های اساسی پروژه NVDA در سال قبل ۱۳۹۹

پلان عملیاتی پروژه زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار در جدول ذیل تشریح گردیده است.

شماره

اسم فعالیت

فیصدی پیشرف در سال جاری

ملاحظات

۱

تکمیل نمودن همه کارهای متباقی NCB046 که در سال ۱۳۹۸ باقی می‌ ماند

      ۱۰ فیصد

 

۲

قرارداد NCB-047 جهت خریداری، نصب و کارهای ساختمانی سولر پلانت برای شرکت زراعتی وادی ننگرهار

     ۷۰ فیصد

 مرحله تدارکاتی این قرارداد در سال ۱۳۹۸ تکمیل میگردد

۳

قرارداد ICB-024 به منظور خریداری ماشین الات برای خودکفایی  شرکت زراعتی وادی ننگرهار

     ۸۰ فیصد

 مرحله تدارکاتی این قرارداد در سال ۱۳۹۸ تکمیل میگردد

۴

ترینینگ های مختلف برای ارتقای ظرفیت ‌سازی کارمندان  وکار اموزان

   ۱۰۰ فیصد

 

۵

مصارف عملیاتی و اداری

۱۰۰ فیصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن

پروژه زیر ساخت های کانال عمومی ننگرهار در دو ولایت افغانستان (ننگرهار و بلخ) فعالیت می نماید که در هردو ولایت دفتر های ساحوی دارد.

۱ـ دفتر ساحوی ولایت ننگرهار

مسؤل ساحوی: انجنیر محمد امین زاهد
شماره تماس: ۰۷۸۰۸۰۹۱۶۸
آدرس الکترونیکی: amin.zahid12@gmail.com

۱ـ دفتر ساحوی ولایت بلخ

مسؤل ساحوی: انجنیر عزت الله یوسفزی
شماره تماس: 0778552075, 0729458766
آدرس الکترونیکی: ezat_yousefzai@yahoo.com