زهرا علی‌زاده: کشت‌وکار سبزیجات، به زنده‌گی‌ام رونق اقتصادی بخشیده است

content_admin
زهرا علی‌زاده: کشت‌وکار سبزیجات، به زنده‌گی‌ام رونق اقتصادی بخشیده است

۲۱ جدی ۱۳۹۸
زهرا نام دارد و باشنده‌ی منطقه کمپ سخی ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ است. این خانم شش فرزند دختر و پسر دارد و در یکی از محروم‌ترین نقاط ولایت بلخ، از نظر عرضه‌ی خدمات اجتماعی و دولتی زنده‌گی می‌کند.
او در سال ۲۰۱۹ شامل بخش باغچه‌های خانه‌گی پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت شد.
زهرا ضمن فراگیری همه‌ی آموزش‌ها در بخش ترویج کشت، پرورش و برداشت حاصل سبزیجات یک گل‌خانه نیمه‌تجارتی به طول ۳۸ متر و عرض هشت متر از سوی وزارت زراعت در مقابل مقدار سهم خودش دریافت کرد.
او تا اکنون موفق به فروش سه دور سبزی به خصوص بادرنگ از گلخانه‌ی خویش شده و از این درک بیش‌تر از ۶۰ هزار افغانی درآمد خالص داشته است.
زهرا که در حاضر نیز در سبزخانه خود انواع سبزیجات از قبل پالک، تراتیزک، کرم و بعضی سبزیجات دیگر را هم کشت کرده و آماده رفع حاصل است، امید دارد که درآمدهای اقتصادی‌اش را بیش‌تر از این بسازد.
او می‌گوید در گذشته بی‌کار بوده و روزها در انتظار کار مناسب و درآمد اقتصادی بوده است تا این که وزارت زراعت این رویای وی را توسط پروژه ملی باغداری و مالداری، ‌با ساخت این گلخانه تحقق بخشیده است.
زهرا ضمن تمجید از فعالیت‌های وزارت زراعت برای خانم‌های بی‌بضاعت در مناطق محروم ولایت بلخ به ادامه و گسترش این نوع خدمات ارزنده، تاکید می‌کند.
او یکی از راه‌های خودکفایی اقتصادی خانم‌ها را مصروف شدن آنان در کارهای زراعتی و مالداری می‌داند.