ریاست توسعه باغداری

mail-admin

معرفی ریاست توسعه باغداری:

ریاست توسعه باغداری، یکی از ریاست‌های سکتوری ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت می‌باشد، که  با داشتن نیروی تخنیکی، بشری و تجارت‌کاری با جامعه دهقانی مصمم به تغییر زراعت سنتی به زراعت عصری می‌باشد، این ریاست در بخش‌های میوه‌جات، سبزیجات، نباتات فالیزی، ارزش افزایی و گل و بته‌های زینتی فعالیت می‌نماید.

اهداف

ترویج و انتقال تکنالوجی عصری و جدید به دهاقین

دورنما:

 • تغییر دادن سکتور باغداری از یک سیستم محدود بدوی به یک سیستم انکشاف یافته و پر تحرک معاصر.
 • انکشاف و توسعه باغداری به شکل افقی و عمودی با استفاده از تکنالوجی‌های معاصر و پیشرفته.
 • بلندبردن سطح صادرات محصولات باغداری.
 • تعویض تدریجی ساحات کشت کوکنار به ساحات باغداری از طریق بلندبردن سطح تولیدات از لحاظ کمی و کیفی.
 •  ایجاد زمینه فرصت‌های کاری بیشتر برای باغداری، دهاقین و فامیل‌های شان.

ماموریت:

 • ترویج، توسعه فعالیت‌ها و انتقال تکنالوجی‌های جدید و معاصر باغداری برای باغداران.
 •  ایجاد هماهنگی و تحکیم روابط نزدیک جهت ارائه خدمات تخنیکی بین دولت، باغداران، سکتور خصوصی و موسسات بین المللی.
 •  تهیه و آماده نمودن قوانین، مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها جهت تنظیم بهتر فعالیت‌های باغداری.
 •  کنترول، نظارت و ارزیابی از فعالیت‌های پروژه‌ها، موسسات و ادارات باغداری.

دیپارتمنت‌های ریاست توسعه باغداری:

ریاست توسعه باغداری متشکل از دو دیپارتمنت تنظیم و توسعه باغات و دیپارتمنت تنظیم و انکشاف سبزیجات می‌باشد.

پلان پیشبینی ریاست باغداری بابت سال مالی ۱۳۹۷:

دانلود پلان ۱۳۹۷  

گزارش ریاست توسعه باغداری بابت سال مالی ۱۳۹۷

مقدمه:

ریاست توسعه باغداری، یکی از ریاست‌های سکتوری ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت می‌باشد، که در بخش میوه‌جات، سبزیجات و گل، بته‌های زینتی فعالیت دارند، که این ریاست توانسته در جریان سال‌های متمادی فعالیت‌های چشمگیری در عرصه زراعت به خصوص بخش باغداری انجام دهد و رول مهم خویش را در عرصه ترویج و انتقال تکنالوجی‌های روز به دهاقین به خصوص در بخش کشت انواع ورایتی‌های اصلاح شده، در بخش گرین‌هوس‌ها و ساحات آزاد، ترویج انواع نهال‌های پر حاصل، استفاده موثر از منابع جنتیکی ،حاصل‌خیزی خاک، استفاده از منابع موثر آبی برای ساحات تحت کشت سبزیجات و میوه‌جات و ارائه خدمات تخنیکی برای دهاقین در سر تا سر افغانستان، به حیث یک ریاست سکتوری در سطح افغانستان برملا سازد.

ریاست توسعه باغداری در جریان سال مالی جاری فعالیت چشم‌گیری را در بخش‌های مختلف انجام داده است که از آن جمله به صورت عمده موارد ذیل را می‌توان نام گرفت:

 1. نهایی سازی پالسی ملی باغداری، اخذ منظوری مقام محترم وزارت و نشر آن در صفحه رسمی وزارت همچنان ارسال آن به مراجع مربوطه.
 2. نهایی سازی مسوده استراتیژی ملی باغداری
 3. تهیه طرح جامع در مورد احداث باغات تجارتی و تحلیل اقتصادی آن
 4. تهیه طرح بادام در ولایت زابل و تحلیل اقتصادی آن.
 5. تهیه یک طرح جامع در بخش سبزیجات  به منظور دایر نمودن کورس آموزشی و ارسال آن به مرجع مربوطه جهت منظوری.
 6. تهیه کانسپت نوت‌های مختلف در بخش سبزیجات، میوه‌جات و گل‌بته‌های زینتی و ارسال آن به مرجع مربوطه به منظور اخذ بودجه.
 7. دایرنمودن کورس آموزشی برای 70 تن اشتراک کننده در رابطه به تحلیل اقتصادی محصولات باغداری در سطح  6 زون کشور (کابل، کندهار، کندز، ننگرهار، هرات و بلخ)  برای دو دوره.
 8. دایرنمودن کورس آموزشی برای 37 تن از کارمندان باغداری در رابطه به ارزش افزایی محصولات باغداری در سطح 10 ولایت کشور (ننگرهار،کندهار،هرات،کابل ،کندز،بلخ،میدان وردک،غزنی،دایکندی،سمنگان) .
 9. دایرنمودن کورس آموزشی  برای 30 تن از کارمندان در رابطه به ترویج صنعت گل‌پروری در سطح 11 ولایت گل‌پرور که مشتمل بر ولایات(سرپل، بلخ ،لغمان،میدان وردک،ننگرهار،هرات،کندهار،نورستان،کنر و خوست )
 10. دایر نمودن کورس آموزش برای 30 تن کارمندان باغداری و دهاقین در مورد ازدیاد حاصلات سبزیجات در سطح 6 ولایت کشور ( کابل،بلخ،لغمان،ننگرهار،غزنی و لوگر) .
 11. دایر نمودن کورس آموزشی برای 30 تن اشتراک کننده در رابطه به (Land scaping) در سطح  11 ولایت کشور(سرپل، بلخ ،لغمان،وردک،ننگرهار،هرات،کندهار،نورستان،کنر و خوست ) 
 12. ار ائه نظریات علمی و مسلکی، و اصلاح (40) پلان تجارتی شرکت‌های زراعتی و ارسال آن رسمأ به مرجع مربوطه
 13. تطبیق و اکمال پروژه ترمیم و احیا گل‌خانه داخل مرکز وزارت با بودجه مجموعی(2306950 )افغانی .
 14. تطبیق و اکمال احداث یک‌باب گرین‌هوس برای تولید سبزیجات برای کودکستان وزارت به مجموع مبلغ 284830 افغانی.
 15.  وارسی از گل‌های موجود در مرکز وزارت و ارائه مشوره‌های علمی به ریاست اداری به منظور سرسبزی وزارت.
 16. توزیع انواع مختلف گل و بته‌های زینتی در ولایات مختلف جهت تزئین ساحات و ترویج صنعت گل پروری نظر به احکام مقام محترم وزارت.
 17. توزیع وسایل باغداری برای 164باغدار در ولایات ( کابل،پروان و کاپیسا)
 18. جمع‌آوری ارقام ساحات کشت میوه‌جات، سبزیجات، گرین‌ها وس ها از ولایات و توحید آن.
 19. سفر به ولایات (بلخ، ننگرهار، هرات و خوست ) جهت نظارت از پروژه ولایتی و ارائه نظریات تخنیکی جهت بهبود فعالیت‌های تخنیکی.
 20. تهیه( 1000 ) جلد کتلاک در مورد انواع گل‌های مروجه.
 21. تهیه یک جلد منول در رابطه به رفع حاصلات بادنجان رومی.
 22. تهیه یک جلد منول در رابطه به رفع حاصلات فاصلیه.
 23. تهیه یک جلد منول در رابطه به زراعت گلخانه‌ای.
 24. تهیه شانزده قطعه بروشور در رابطه به شانزده نوع سبزیجات مختلف.

پلان پیشبینی ریاست باغداری بابت سال مالی ۱۳۹۸:

دانلود پلان ۱۳۹۸  

گزارش فعالیت‌های ریاست توسعه باغداری طی سال ۱۳۹۸

 1. تدویر و اشتراک در جلسات و کنفرانس‌ها:
  • اشتراک در جلسات رهبری مقام محترم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
  • اشتراک در کنفرانس سرمایه گذاری انکشاف جلغوزه.
  • اشتراک در جلسه تعین تعرفه و مالیات واردات و صادرات محصولات زراعتی.
  • اشتراک در کنفرانس ملی انکشاف مرغداری افغانستان.
  • اشتراک در جلسه بازنگری پالیسی ملی میکانیزه زراعتی در دفتر معینیت محترم آبیاری و منابع طبیعی، مطالعه پالیسی متذکره و ابراز نظریات علمی و تخنیکی غرض غنامندی‌آن.
  • اشتراک در جلسه بازنگری طرزالعمل ریاست تصدیق‌دهی تخم‌های بذری.
  • اشتراک و ابراز نظر در جلسه به ارتباط استراتیژی ملی تحقیقات زراعتی.
  • اشتراک در کنفرانس ملی نقش ترویج زراعتی در پیشرفت انکشاف بدیل در افغانستان.
  • اشتراک در جلسه ارزیابی پروسه خریداری وسایل زراعتی برای ولایت ننگرهار و کابل به ریاست تهیه و تدارکات.
  • اشتراک در ورکشاپ  سه روزه تحلیل پالیسی از جانب .FAO
  • اشتراک در جلسه تحت عنوان Dry land  به رهبری داکتر نجیب ملک.
  • اشتراک جلسه در مورد SDG به رهبری ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها.
  • اشتراک در جلسه ریاست عمومی پلان در مورد CAD NPP و برنامه‌های وزرات زراعت.
  • اشتراک در جلسه SDG در ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها.
  • اشتراک در جلسه بازنگری تشکیل ریاست‌ها و ارایه پریزنتشن به ارتباط تشکیل ریاست توسعه باغداری.
  • تدویر جلسه هماهنگی با سایر ادارات که در راستای باغداری فعالیت می‌نمایند.
  • تدویر جلسه و تقسیم وظایف به ارتباط تهیه طرح‌های واصله از دفتر ریاست جمهوری و اداره محترم اورگان‌های محل.
  • تدویر جلسه هماهنگی و گروپ‌های کاری باغداری.
  • تدویر جلسه با آمر امور زراعتی ولایت ننگرهار به ارتباط رشد و انکشاف ستروس در آن ولایت.
 2. تهیه و ترتیب طرح‌ها:
  • طرح ملی احداث گرین‌هوس در (15 ولایت کشور).
  • طرح انکشاف زراعت ولایت ارزگان.
  • طرح تولید، پروسس، بسته بندی و بازاریابی عناب ولایت فراه.
  • طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی خرما.
  • طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی انگور.
  • طرح تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی بادام ولایت زابل.
  • طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی شکرپاره.
  • طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی بادام.
  • طرح تولید، پروسس، بسته بندی و بازایابی کشمش سیاه ولایت سرپل.
  • طرح تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی آلوبخارا ولایت غزنی.
  • مسوده طرح ملی انکشاف صنعت گل‌پروری.
 3. تهیه و ترتیب کانسپت نوت‌ها:
  • ایجاد مراکز پروسس میوه جات در زون مرکز کشور.
  • عملیات پس از برداشت میوه‌جات.
  • بادام کوهی، که با حمایت کمک‌های مالی کشور تاجکستان.
  • تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی عناب ولایت فراه.  
  • تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی خرما.
  • احداث قوریه‌های میوه‌جات برای ورثه شهدا، معلولین و معیبوین کشور.
  • تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی آلوبخارا ولایت غزنی و ارسال آن به ریاست محترم پلان و هماهنگی برنامه‌ها.
  • احداث قوریه میوه‌جات در سه ولایت کشور (کابل،پروان ولوگر).
  • ارتقاء ظرفیت در مورد ارایه خدمات ترویجی قبل و بعد از رفع حاصل.
  • ارتقاء ظرفیت کارمندان تخنیکی باغداری در مسایل اگرو تخنیکی باغداری.
  • احداث گرین‌هوس برای ورثه شهدا، معلولین و معیوبین به ارزش مجموعی مبلغ 42865600 افغانی.
  • احداث گرین‌هوس‌های نمایشی در ولایات ارزگان، پکتیکا، دایکندی، پکتیا، کاپیسا، زابل، سمنگان به ارزش مجموعی 112814800 افغانی و شامل شدن کانسپت متذکره در سقف بودجوی 1399. 
  • ارتقا ظرفیت دهاقین در رابطه به انکشاف سبزیجات  به هزینه مجموعی مبلغ 350000 افغانی.
  • احداث قطعات نمایشی سبزیجات در 4 ولایت کشور به قیمت مجموعی 4000000  افغانی.
  • ارتقاء ظرفیت کارمندان و دهاقین در رابطه به نباتات فالیزی به ارزش مبلغ (425450) افغانی.
 4. تهیه و ارائه پریزنتشن ها در شورای عالی اقتصادی کشور:
  • پریزینتیشن طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی خرما.
  • پریزینتیشن طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی بادام.
  • پریزینتیشن طرح تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی عناب ولایت فراه.
  • پریزینتیشن طرح تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی آلوبخارا ولایت غزنی.
  • پریزینتیشن طرح ملی تولید، پروسس، بسته‌بندی و بازاریابی انگور.
 5. ارتقاء ظرفیت:
  • آموزش 120 تن  از کارمندان ترویج و کارمندان ساحوی موسسه محترم (FAO) در ولایت بامیان در مورد انکشاف سبزیجات در گرین هوس‌ها.
  • آموزش دهاقین ولایت ننگرهار در رابطه به باغچه خانگی در ولسوالی‌های رودات، خیوه، دره نور،  سرخرود، کامه و بهسود به همکاری پروژه (SNAPP2) .
  • آموزش 125 نفر از کارمندان ساحوی ترویجی و مستفیدین پروژه (SNAPP2) در ولسوالی‌های کرخ، انجیل، غوریان و گذره قریه جات نواباد، مرکز قریه آخوند، پوشته، یخدان، ملاشیر احمد، قریه محل تاجک‌ها ودهنه هار در بخش امنیت غذایی.
  • آموزش 172 نفر از کارمندان ساحوی ترویجی و مستفیدین پروژه (SNAPP2) در ولسوالی بلخ قریه‌جات حصارک، باغ اوراق و مرکز بلخ ولسوالی دهدادی قریه جات شیرآباد، کرملک، شیخ آباد، بابه کهنه از ولسوالی نهر شاهی قریه‌جات گوریمار، یولمره و علی چوپان از ولسوالی خلم قریه‌جات شرت، ملاقلی، حاجی ناصر و آبدار از ولسوالی شولگره قریه‌جات قدیم، سرآسیاب و جرحاجی نظر از ولسوالی دولت آباد در بخش  اساسات امنیت غذایی.
 6. اعزام نمودن کارمندان ریاست توسعه باغداری در برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت به خارج از کشور:
  • برنامه آموزشی 24 روزه تحت عنوان Food Safety Management  در کشور چین.
  • برنامه آموزشی 14 روزه  تحت عنوان Policy Gap Analysis and Policy Change  از طرف FAO  در کشور هندوستان.
  • برنامه آموزشی 28 روزه تحت عنوان Fruit Processing and Comprehensive Utilization در کشور چین.
  • برنامه آموزشی 27 روزه تحت عنوان Extension Planning and Program در کشور جاپان.
  • تحقیق در مورد تعین نمودن فاصله بین بته و قطار و هم‌چنان شاخه‌بری در یک متری و دو متری نبات فالیزی در کشور هندوستان.
 7. سفرها و بازدیدها:
  • سفر کارمندان در 11 ولایت گلپرور کشور شامل (لغمان، کنر، بدخشان، هرات، کابل، بلخ، بغلان، کندهار، هرات، ننگرهار، پکتیا و خوست) جهت سروی و جمع‌آوری معلومات، آمار و ارقام مطابق سوالنامه سروی گل‌پروری به منظور تهیه و ترتیب طرح ملی انکشاف صنعت گل‌پروری.
  • سفر به ولایات (کابل، کندز، ننگرهار، بلخ، هرات و کندهار) به منظور بازدید از کلیکسیون‌های باغداری، جمع‌آوری ارقام کلکسیون‌های باغداری و تحلیل ارقام جمع‌آوری شده کلکسیون‌های باغداری.
  • بازدید از فعالیت‌های انجام شده تحت پوشش پروژه محترم CBARD در شش ولسوالی ولایت ننگرهار همچنان با 180 تن دهاقین ولسوالی‌های مربوطه ملاقات مشکلات ایشان جمع‌آوری و مشوره‌های لازم ارائه گردیده است.
  • سفر به ولایت زابل جهت نظارت از تطبیق پروژه 25 باب کشمش‌خانه و پاک کاری 25 باب کاریزها در آن ولایت.
 8. تهیه سوالنامه جهت سروی و جمع‌آوری معلومات، آمار و ارقام ساحات گل‌پروری به منظور تهیه و ترتیب طرح ملی انکشاف صنعت گل‌پروری، که توسط تیم تخنیکی ریاست توسعه باغداری 11 ولایت گل‌پرور کشور (لغمان، کنر، بدخشان، هرات، کابل، بلخ، بغلان، کندهار، هرات، ننگرهار، پکتیا و خوست) سروی و مطابق سوالنامه معلومات جمع‌آوری گردیده و شامل دیتابیس مربوطه گردید، که از معلومات جمع آوری شده در طرح ملی انکشاف صنعت گل‌پروری استفاده صورت گرفت.
 9. تربیه و تکثیر تعداد 2000 انواع مختلف گل‌ها و بته‌های زینتی مطابق به پلان سال 1398.
 10. نگهداری، حفظ و پرورش (2170) گل و بته‌های زینتی در یک‌باب گل‌خانه مرکزی وزارت زراعت.
 11. نگهداری، حفظ و پرورش (2936) گل و بته‌های زینتی در فارم بادام باغ.
 12. فروش 300 گل‌دان گل و بته‌های زینتی به ارزش مجموعی مبلغ (51000) افغانی. 
 13. کشت سبزیجات در داخل یک‌باب گل‌خانه کوچک جهت امنیت غذایی اطفال کودکستان و رفع حاصل 600 کیلوگرام بادرنگ و توزیع آن.
 14. ار ائه نظریات علمی و مسلکی در پلان‌های تجارتی شرکت‌ها و کوپراتیف‌های زراعتی. 
 15. جمع‌آوری آمار و ارقام ساحات تحت کشت و تولید میوه‌جات، سبزیجات، گل‌پروری، و ارقام گرین‌هوس‌های اعمار شده و ارقام صادراتی محصولات زراعتی از ولایات کشور و توحید و تحلیل ارقام جمع‌آوری شده.
 16. تهیه پلان مبارزه با فساد اداری و ارسال آن به مرجع مربوطه.
 17. کار بالای موضوعات .CAD_NPP
 18. تهیه معلومات احصایوی سیب و ارسال آن به مراجع مربوطه.
 19. تهیه پیشنهادات تخنیکی به ارتباط کاهش گازهای گلخانه‌ای به اداره حفاظت از محیط زیست.
 20. تهیه معلومات احصایوی میوه جات از 34 ولایت کشور وارسال آن به ریاست جمهوری.
 21. تهیه جدول اوقات رفع حاصل میوه‌جات در کشور و تهیه جدول موجودیت میوه‌جات و سبزیجات کشور در مارکیت‌های داخلی.
 22. ارایه نظریات تخنیکی به ارتباط ستندردسازی محصولات زراعتی و ارسال آن به اداره محترم تجارت وصنایع کشور.
 23. تهیه معلومات به ارتباط وضعیت محصولات زراعتی اورگانیک در کشور و ارسال آن به وزارت محترم اقتصاد.
 24. تهیه عناوین تحقیقات توافقی در بخش باغداری و ارسال آن به پروژه .HVCDSP
 25. ابراز نظر در تفاهم‌نامه بین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و کمیته حمایت از ورثه شهدا، معلولین و معیوبین.
 26. ارایه طرح‌های پیشنهادی به وزارت محترم خارجه به ارتباط همکاری‌های رشد اقتصادی از طریق سکتور زراعت توسط کشور امریکا و هندوستان.
 27. تهیه بروشرهای آموزشی انگور، انار، سیب، ناک، شفتالو و بادام.
 28. تهیه رهنمودهای علمی ناک، زردآلو، بادام، شفتالو، انگور، سیب و انار، که هدف آن انتشار خدمات علمی موثر به باغداران، افزایش محصولات باغداری با کیفیت از طریق تحقیق و ترویج تکنالوژیهای معاصر، مدیریت آب، حمایت محصولات محلی با توجه به اقلیم و خاک هر محل و متنوع سازی محصولات با در نظرداشت معیارهای بازارهای ملی، منطقوی و بین المللی به خاطر دسترسی به امنیت غذایی، تغذیه و رشد اقتصاد پایدار.
 29. انجام مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی در مورد شیوه های مناسب رفع حاصل و عملیات باغداری در فصل خزان

پلان پیشبینی ریاست باغداری بابت سال مالی ۱۳۹۹:

دانلود پلان ۱۳۹۹