شماره‌های تماس رییسان ولایات

روسای ولایات

ایمیل آدرس

شماره تماس

اداره

نام

 

 

رییس عمومی  امور ولایات

 

 

 

رییس اداره زراعت کابل

 

 

 

رییس اداره زراعت ننگرهار

 

 

 

رییس اداره زراعت بامیان

 

 

 

رییس اداره زراعت کندز

 

 

 

رییس اداره زراعت کندهار

 

 

 

رییس اداره زراعت بلخ

 

 

 

رییس اداره زراعت بدخشان

 

 

 

رییس اداره زراعت لغمان

 

 

 

رییس اداره زراعت بغلان

 

 

 

امر امورزراعتی و سرپرست پکتیکا

 

 

 

مدیر عمومی پلان و برنامه‌ها اداره زراعت تخار

 

 

 

رییس اداره زراعت نورستان

 

 

 

رییس اداره زراعت بادغیس

 

 

 

رییس اداره زراعت پکتیا

 

 

 

رییس اداره زراعت پروان

 

 

 

رییس اداره زراعت کنر

 

 

 

رییس اداره زراعت هلمند

 

 

 

رییس اداره زراعت فراه

 

 

 

رییس اداره زراعت دایکندی

 

 

 

رییس اداره زراعت فاریاب

 

 

 

رییس اداره زراعت ارزگان

 

 

 

رییس اداره زراعت جوزجان

 

 

 

رییس اداره زراعت لوگر

 

 

 

رییس اداره زراعت کاپیسا

 

 

 

رییس اداره زراعت پنجشیر

 

 

 

سرپرست اداره زراعت زابل

 

 

 

رییس اداره زراعت میدان وردک

 

 

 

رییس اداره زراعت سرپل

 

 

 

رییس اداره زراعت غزنی

 

 

 

رییس اداره زراعت سمنگان

 

 

 

رییس اداره زراعت نیمروز

 

 

 

رییس زراعت ولایت غور

 

 

 

رییس اداره زراعت خوست

 

 

 

آمر امور زراعتی ریاست اداره زراعت هرات