انفوگرافیک‌ها

انفوگرافیک انفوگرافیک ۳
infographic

 

infographi

 

انفوگرافیک ۲

infographic

 

افغانستان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی نزدیک است.

تکمیل ۶۰ هزار و ۹۵۵ باغچه خانګی

 

وزارت زراعت طی دو سال گذشته، بیشتر از ۶۴ هزار و ۳۵ جریب باغ میوه ساخته است.

 

حاصلات املوک بلخ۲۰ درصد افزایش یافته است.

 

خودکفایی ۶۶ درصدی افغانستان در تولید برنج!