اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و خریداری نهال‌ها, سامان آلات زراعتی و کودهای کیمیاوی سیاه

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغ‌داری (HVCDSP) در نظر دارد قرارداد پروژه تهیه و خریداری نهال‌ها, سامان آلات زراعتی و کودهای کیمیاوی سیاه واقع ولایت‌های بامیان ,غزنی, پکتیا, پکتیکا ,لوگر ,کابل, وردک و خوست دارای کود نمبر  (MAIL/HVCDSP/FA-004) - Lot 2 را با شرکت طلوع آسیا پامیر لمیتد (Tolo E Asia Pamir Ltd) دارنده جواز نمبر (0101-19642) را به قیمت مجموعی (6,948,230) شش میلیون نه صد و چهل وهشت هزار ودو صد و سی افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله  " ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

contract_award_notice.pdf