یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۱۰:۱۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمار شبکه آبیاری قناعت چاه سرخ قریه دهنه‌غار ولسوالی کروخ ولایت هرات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۱۰:۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمارشبکه آبیاری قرچه قریه قرچه ولسوالی بگرام ولایت پروان

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: اعمارشبکه آبیاری تورراغه واقع قریه باره کاله ولسوالی رودات ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به‌تأسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۸:۲۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه اعمار بندهای کوچک تنظیم آب یاره‌گی واقع قریه یاره‌گی ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تاسی از فقره ۲ ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CALP وزارت زراعت، آبیاری و . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۱۸
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری خورد کابل قریه خورد کابل ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۱:۴۹
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری خورد کابل قریه خورد کابل ولسوالی خاک جبار ولایت کابل

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۱:۴۰
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری خان‌آبادی قریه قاضی ولسوالی پل‌خمری ولایت بغلان

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۱:۳۱
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمار شبکه آبیاری قول آسیاب قریه قول آسیاب ولسوالی بگرام ولایت پروان

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۱۶:۱۰
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری ده پایان قریه ده پایان ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۴۵
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار سربند شبکه آبیاری سسوبی قریه آب پران ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG28/15022020/NCB

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم (CLAP ) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۳۷
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری حاجی میرزا قریه دشتکی شهر پل‌خمری ولایت بغلان

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLG10/16022020/NCB

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۱۱:۲۲
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار سربند شبکه آبیاری بیداو قریه آب پاران ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG26/13022020/NCB

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۵۹
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارسربند شبکه آبیاری سید اوخانانو قریه سیپای ولسوالی کوت ولایت ننگرهار

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارسربند شبکه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۵۴
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری خان آبادی قریه قاضی ولسوالی پل خمری ولایت بغلان

 دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری خان . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۴۷
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری حاجی درویش قریه حاجی درویش ولسوالی پلخمری ولایت بغلان

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۴۱
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری قرچه قریه قرچه ولسوالی بگرام ولایت پروان

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۳۴
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری باغ علم قریه باغ علم ولسوالی قره باغ ولایت کابل

 دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۳:۲۷
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمارسربند شبکه آبیاری ولس قریه چهاردی ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارسربند شبکه . . .

Pagination