برگزاری جلسه کمیته ملی حمایت از انکشاف زعفران؛ فروش زعفران همسایه‌ها به نام افغانستان

content_admin
برگزاری جلسه کمیته ملی حمایت از انکشاف زعفران؛ فروش زعفران همسایه‌ها به نام افغانستان

۲۰ سرطان ۱۴۰۰
جلسه‌ مشورتی روی غنی‌سازی طرزالعمل تخنیکی تضمین کیفیت زعفران صادراتی در معینیت زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر شد.
در این جلسه که تحت رهبری شیرشاه امیری، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، برگزار شد، نمایند‌هگانی از چندین اداره حضور داشتند و روی موارد مختلف بحث و مشورت کردند.
شیرشاه امیری، معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، در این جلسه گفت «زعفران یکی از محصولات عمده و باارزش کشور ماست و در تمرکز وزارت زراعت نیز قرار دارد تا بیشتر از گذشته ترویج و انکشاف یابد. جایگاه زعفران افغانستان در جهان ثابت شده و چند سالی می‌شود که در نتیجه تلاش‌های رهبری وزارت، متخصصان و دهقانان، شاهد پیشرفت‌های بهتری در ترویج و انکشاف زعفران می‌باشیم.»
آقای امیری می‌گوید که زعفران برخی از کشورهای همسایه به نام زعفران افغانستان خرید و فروش و از طریق افغانستان به کشورهای بیرونی صادر می‌شود. به گفته او، این کار جایگاه زعفران افغانستان را صدمه زده ‌است.
شیرشاه امیری گفت که زعفران یکی از کشورهای همسایه به نام افغانستان صادر می‌شود که جایگاه زعفران کشور را صدمه می‌زند. او افزود که سال گذشته 21 تُن تولید داشتیم، اما صادرات بیشتر از تولیدات بود و این نشان می‌دهد که زعفران یکی از کشورهای همسایه وارد کشور ما شده است و این کار جایگاه زعفران افغانستان را که از کیفیت، ذایقه و طعم بهتری برخوردار است، پایین می‌آورد.
شیرشاه امیری هم‌چنین گفت که اشباع بازار بالای قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی دارد. او تأکید کرد که به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی بر قیمت زعفران، باید روی تعرفه گمرکی کار شود.
شیرشاه امیری می‌افزاید که براساس حکم رییس‌جمهور، باید جلو قاچاق زعفران برخی از کشورهای همسایه به داخل کشور گرفته شود، اما برخی از ادارات در این زمینه همکاری نمی‌کنند. به گفته او، عدم همکاری برخی از ادارات، باعث نگرانی وزارت زراعت شده است.
معین زراعت و مالداری وزارت زراعت هم‌چنین گفت که این وزارت روی برنامه انکشافی زعفران در ۳۲ ولایت کار کرده و از شرکت‌کنندهگان این جلسه خواست تا آنان نیز نظریات‌شان را برای اتخاذ تصمیم نهایی و تدوین طرزالعمل شریک سازند.
او گفت «پنج سال پیش ساحه کشت زعفران به یک‌ هزار هکتار می‌رسید، حالا به بیش از هشت ‌هزار هکتار رسیده است. ظرفیت بالقوه در این بخش داریم، مشتری در داخل و خارج داریم. صادرات زعفران چند سال پیش به چند کشور محدود بود، حالا به ۳۱ کشور رسیده است.»
وی افزود که در آینده نزدیک شاهد افتتاح انستیتوت زعفران در هرات خواهیم بود که می‌تواند بیشتر به توسعه کاروبار زعفران کمک کند.
در این جلسه تعدادی از رییسان وزارت زراعت، نماینده‌گانی از وزارت‌های مالیه و تجارت، متخصصان، استادان زراعت پوهنتون کابل و کارمندان بخش ترویج زعفران نیز حضور داشتند و نظریات خویش را مطرح ساختند.
این جلسه به‌ منظور درج نظریات آگاهان در مسایل زعفران راه‌اندازی شده بود تا در طرزالعمل تخنیکی تضمین کیفیت زعفران صادراتی افغانستان گنجانیده شود.
طرزالعمل تخنیکی تضمین کیفیت زعفران صادراتی افغانستان توسط ریاست عمومی ترویج وزارت زراعت در ۱۱ ماده تدوین شده است. در این نشست روی انکشاف بیشتر این
.طرزالعمل بحث شد.