حاجی میرآغا از دو جریب باغ شفتالو، ۳۰۰ هزار افغانی درآمد کرد

mail-admin
success story

۱۲ جوزای ۱۳۹۸
حاجی میرآغا یک تن از مستفیدشونده‌گان پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری (#NHLP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است. او در قریه غوران ولسوالی گذره ولایت هرات زنده‌گی می‌کند. چهار سال پیش، وزارت زراعت، برای حاجی میرآغا، دو جریب باغ شفتالوی زودرس ساخت.
میراغا می‌گوید: "در دو سال اول از باغ خود، دل‌سرد شده بودم، اما امسال شکر از حاصل دو جریب شفتالوی زودرس، ۳۰۰ هزار افغانی درآمد کردم."
او می‌گوید این رقم به مراتب از درآمدی که پیش از احداث باغ از زمینش به دست می‌آورد بیش‌تر است.
حاجی میر آغا می‌افزاید: "وقتی حاصل شفتالوی زودرس را جمع می‌کردم دهقانان همسایه از دیدن بهترین حاصل شفتالو حیرت زده بودند و به احداث باغ‌های میوه تشویق شدند، تصمیم دارند در سال آینده این نوع باغ‌ها را ایجاد کنند."